Transclusion_Status_Detection_Tool

సూచిక:2015.497384.kachchhapiishrutulu-kavitaa.pdf

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయ సూచిక

                                        పుట

1. సర్వమత సామరస్యము 1

2. కృత్తి 2

3. సంప్రార్ధనము 2

4. పరిణామము 4

5. నగుఱోఆవన 5

6. సూర్యాస్తమయము 5

7.చంద్రోదయము 6

8. సరోవరము 6

9. విఅన్నద్విపము 6

10. వితాడ్రూపము 7

11.హరివెంటన్ సిరి 8

12.ఆత్మజ్ఞత 8

13.సంగోరుగౌరు 9 14.ప్రబోధము 9

15. వేసవివేళలు 11

16. పూర్వకవులు 13

17. ఆధునిక కవులు 13

18. ప్రహ్లాద పాత్ర 14

19. పదవత్సంశయము 14

20. నరసింహావతారము 15

21. కర్తవ్యబోధ 16

22. భవనిరాసము 17

23. కర్మము 18

24. భక్తలక్షణము 19

25. మూర్తి చిత్రణము 19

                                                             పుట

26. అభ్యుదయాభావము 20

27. మనుషుల పోకిళ్లు 20

28. స్తుత్య మృత్యుంజయము 21

29. రాకాసి 23

30. తత్త్వము 24

31. ప్రభాతము 24

32. నఫ్వవధూవరచేష్టలు 25

33. వనవాస రాజభోగము 26

34. కష్ఠస్ఖములు 27

35. భగవంతుని కొలత 27

36. రామభక్తి 27

37. హనుమద్విక్రమము 28

38.. కుంభకర్ణుడు 28

39. అరుణకిరణము 29

40. శోకహతలోకము 29

41. క్రతునిరాసము 30

42. ఉత్తమములు 31

43. విశ్డ్వరూపిణి 32

44. ఉలసాం మోహపరూప: 33

45. ఆమని 34

46. బూత భూతేశతత్త్వము 35

47. విజలక్షీ వివాహము 35

48. వీరాలాఫంఊ 36

49. తొలిచూపులో వలపు 36

50. విద్యాగర్ఫము 37

51. ధనలోభదంభము 37

52. భరతఖండము 37

53. మాంసాశన విరాసము 38

54, సత్తదౌర్గత్యము 38

                                       పుట

65. శ్మశానము 39

56. పౌషతోషము 39

57. విదాఘవేళ 40

58. గారడి సూర్యుడు 40

59. వేసవి వేకువ 41

60. తొలకరి 41

61, విద్య 42

62. గురుశోకము 42

63. దేశదుర్దశ 44

64. త్రిలింగము 44

65. పురవర్ణన 44

66. కళాకౌశలము 46

67. కవి 49

68. శృంగార సంగీతము 50

69. మశక మాధవము 52

70. దేశభక్తి ప్రబోధము 52

71. కఱవు 52

72. అర్ణోవర్ణన 53

73. టెన్నిస్ క్రీడ 55

74. తిరువళ్లూరు రాజాయిపాట 55

75. పప్పు వెంకన్నగారి పాటలు 55

76.సూర్యనమస్కారములు 57

77. సత్యప్రతి 59

78. హృదయ నివేదనము 60

79. సహోదర సౌహార్ధము 61

                                           పుట

80. తెనుగుతీపి 62

81. బలవా నింద్రియగ్రామ: 62

82. జగత్తు-భగవంతుడు 62

83. చిత్రాంగిమేడ 63

84. కులకాంత 63

85, చంద్రుని మొగము 64

86. మేలిముసుగు 64

87. దైవోపహతుడు 64

88. ఋతావృతవైఖరి 65

89. కళాఖళూరిక 65

90. వేసవి 66

91. తెలుగు తెలివి 67

92. రెంటత్రాగుడు తిండి మెట్టంటువేల్ప! 68

93. కోరిక 70

94. తత్త్వదర్శనము 72

95. భక్తహృదయము 74

96. కాశీపురి 76

97.ఈశ్వరతత్త్వము 78

98. ఆదర్శ పురజనులు 79

99. సుకవి 79

                                         పుట

VII అనువాద సారణి

100. షేక్సిపియరు సొగసులు 80

101. కాళిసదాసు సొగసులు 89

102. కర్తవ్య చ్వర్తమానము 96

103. జీవాత్మ 97

104. విధివ్రాత 98

105. విధివంచితుడు 99

106. ఇంద్రసూక్తము 100

107. నదీమాక్తము 100

108. కలితలలిత 101


అనుబంధములు

1. దాసుగారి సూక్తులు 1-2

2. శ్రీ నారాయణదాస జీవిత పంచాంగము 9-12

3. నారాయణదాస గ్రందావళి 13-33

  హరికధలు - అచ్చ తెలుగు కృతులు - ప్రబంధములు శతకములు - రూపకములు - గద్య కృతులు - అనువాదములు - సంస్కృత కృతులు - అముద్రితములు - అలబ్దములు - అకారాది గ్రంధ సూచిక - గానభారతి

ప్రచురణములు - దాన సాహితీ జీవిత సమీక్షా గ్రంధములు.

4. అకారాది విషయానుక్రమణిక 14-33