పుట:2015.497384.kachchhapiishrutulu-kavitaa.pdf/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


11. హరివెంటన్ సిరి:

               గీ|| కానిపావడ జీరాడ కాంచి వీడ
                     కౌను ఱవ్వాడ నారదమౌని పాడ
                     మేచకముతోడ దొల్కరి మెరుపుజాడ
                     వేగుదెంచెను లక్ష్మి సర్వేశునీడ

             3.గౌరప్ప పెండ్లి

12 ఆత్మజ్ఞత

    సీ|| మురికీ కాయక మిదిమూనాళ్ళ ముచ్చట
                        గాలిలోని యిలాయి కరణిగదలు
         తలచినట్టులరాదు-తగువానివలె మెల
                       గన దప్పగడువ దీ-గిడ్దబ్రతుకు
         తన తోడివారల-న్దానెట్టులైన గుం
                       దింపక మేల్పొంపు-పెంపుకాదు
        ఒరిమిక చొప్పడ-దోరిమి కుదురదు
                      మెలకువ న్వంతయే-మిగులుదుదకు
     
              అనుచు నెఱిగిన గొప్పవా-రనయము నిను
              వేడి చావని పుట్టని వెరవు గనిరి
              తొల్లి, యీనాటి కల్లరీం-డ్రెల్ల నిన్ను
              మఱచి రెంటికిజెడి పిల్కు-మారుచుంద్రు.