పుట:2015.497384.kachchhapiishrutulu-kavitaa.pdf/218

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


దా స భా ర తి

అనుబంధము-3

అకారాది విషయానుక్రమణిక

అభ్యుదయాభావము-20

అరుణకిరణము-29

అర్ఱోవర్ణన-53

ఆత్మనజ్ఞత-3

ఆదర్శ పురుజనులు-13

ఆధునిక కవులు-13

అనువి-34

ఇంద్రసూక్తము-100

ఈశ్వర తత్త్వము-78

ఉత్తములు-31

ఋతానృత వైఖరి-65

కర్తవ్యబోధ-16

కర్తవ్య వర్తమానము-96

కర్మము-13

కఱవు-52

కవితలలిత-101

కవి-40

కష్టసుఖములు-27

కళాకౌశలము-46

కలాలశూచిక -65

కాశీపురి-76

కాళిదాస సొగసులు-39

కుంభకర్ణుడు-25

కులకాంత-63

కృత్తి-2

కోరిక -70

క్రతువిదానము-30

గారడి సూర్యుడు-49

గురుశోకము-42

చంద్రుని మొగము-64

చంద్రోదయము-6

చిత్రాంగిమేడ-62

జగత్తు-భగవంతుడు-61

జీవాత్మ్-97

టెన్నిస్ క్రీడ-55

తత్త్వము-24

తత్త్వము-24

తత్త్వదర్శనము-72

తిరువళ్లూరు రాజాయి పాట-55

తెలుగు తీపి- 62

తెలుగు తెలివి -67

తొలకరి-41

తొలిచూపులో వలపు-36

త్రిలింగము-44

దేశ దుర్దశ-44

దేశభక్తి ప్రబోధము-52

దైవోపహతుడు-64

ధనలోబదంబము-37

నదీసూక్తము-100

నరసింహావతారము-126

నవవధూవర చేష్టలు-25