పుట:2015.497384.kachchhapiishrutulu-kavitaa.pdf/219

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


దా స బా ర తి

నిధాగవేళ-40

పప్పు వెంకన్నగారి పాట-55

పరిణామము-4

పుంసాల మోహనరూప:-33

పురవర్ణన-44

పూర్వకవులు-13

పౌషతోషము-39

ప్రబోధము-9

ప్రబాతము-24

ప్రహ్లాదపాత్ర-14

బలవానింద్రియగామ:-62

భక్త లక్షణము-19

భక్త హృదయము-74

భగవంతుని కొలత-27

భరతఖండము-37

భవవిరానము-17

భూతభూతేశతత్త్వము-35

మనుషులపోకిళ్లు-20

మశక మాదవము-52

మాంసాశన విదానము-38

మూర్తి చిత్రణము-19

మేలిముసుగు-84

రాకాసి-23

రామభక్తి-27

రెంటత్రాగుడు తిండి పెట్టంటువేల్పు!-68

వనవాస రాజభోగము-26

విజలక్ష్మి వివాహము-35

విద్య-42

విద్యా గర్వము-37

విధివంచితుడు-89

విధివ్రాత-98

విపన్న ద్విపము-6

విరాడ్రూపము-7

విశ్వరూపిణి-32

వీరాలాపము-36

వేసని- 66

వేసని వేకువ-41

వేసవి వేళలు-11

శోకహతలోకము-29

శృంగార సంగీతము-50

శ్మశానము-39

షేక్సిపియరు సొగసులు-80

నంగోరుగౌరు-9

సలప్రార్ధనము-2

నగుఱోఆసన-5

సత్య దౌర్గగత్యము-35

సత్య వ్రతి-59

పదవత్సంశయము-14

సరోవరము-8

సర్వ మత సౌహార్దము-=61

సహోదరసౌహార్ధము-61

సుకవి-788

సూర్యనమస్కారములు-57

సూర్యాస్తమయము-5

స్తుత్యమృత్యుంజయము-21

హనుమద్విక్రమము-23

హరివెంటన్ సిరి-8

హృదయ నివేదనము-66

           ---