రచయిత:దాసు శ్రీరాములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దాసు శ్రీరాములు
(1846–1908)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. తెలుగు కవి, పండితుడు, న్యాయవాది

రచనలు[మార్చు]

 1. ఆచార నిరుక్తి
 2. అచ్చ తెనుగు అభిజ్ఞాన శాకుంతలము[1]
 3. అచ్చతెలుగునీతిమాలిక
 4. అభినవ గద్య ప్రబంధము[2]
 5. ఆంధ్ర వీధి
 6. ఆంధ్ర వీధీ దర్పణము
 7. అభినయ దర్పణము
 8. ఉత్తర రామ చరిత్రము
 9. కురంగ గౌరీ శంకరము[3]
 10. కృతులు
 11. కృతులు, పదములు, జావళీలు[4]
 12. కృష్ణార్జున సమరము
 13. జానకీ పరిణయ నాటకము
 14. తర్క కౌముది అను న్యాయబోధ
 15. తెలుగునాడు అను ఆంధ్రవీధిలో బ్రాహ్మణ ప్రశంస( పాఠ్యీకరణ ప్రాజెక్టు)[5]
 16. త్రిమతములు
 17. దురాశ పిశాచ భంజని[6]
 18. చక్కట్ల దండ[7] (1894)
 19. పతిత సంపర్గ ప్రాయశ్చిత్తోపన్యాసము (1891) ( పాఠ్యీకరణ ప్రాజెక్టు)
 20. పదములు
 21. పాశ్చాత్య విద్యాప్రశంస
 22. పునర్వివాహ విచారణ
 23. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి మహాకవి దాసు శ్రీరాములు[8]
 24. భృంగరాజమహిమ [9]
 25. మనోలక్ష్మీ విలాస నాటకము
 26. మహాకవి దాసు శ్రీరాములు గారి కృతులు ఒక సమీక్ష [10]
 27. మహాకవి దాసు శ్రీరాములు జయంతి సంచిక[11]
 28. మహావీర చరిత్రము
 29. మంజరీ మధుకరీయము
 30. మాలతీ మాధవీయము
 31. మాళవికాగ్ని మిత్రము
 32. ముద్రా రాక్షసము
 33. నమస్కార విధి
 34. నౌకాయానము
 35. రత్నావళి
 36. సాత్రాజితీ విలాసము
 37. స్వరజితులు
 38. సంగీతరస తరంగిణి 1907 (కుమారుడు దాసు నారాయణ రావు అసంపూర్తిగా రచించి మరణించుటచే, ఈయనచే పూర్తి చేయబడింది.) [12]
 39. లక్షణా విలాసము
 40. విగ్రహారాధన
 41. వేదాచల మాహాత్మ్యము
 42. వైశ్యధర్మ దీపిక
 43. శ్రాద్ధ సంశయ విచ్చేది
 44. శ్రీ ఆంధ్ర దేవీభాగవతము ( పాఠ్యీకరణ ప్రాజెక్టు)[13]
 45. శ్రీ సూర్య శతకము [14]

కీర్తనలు[మార్చు]

[15][16]

 1. ఓ చంద్ర మౌళీ
 2. కృత కృత్యా
 3. గణాధిపతి
 4. జనులార
 5. జయ జయ విఘ్న
 6. నాదానంద రస
 7. నీ సరి దైవము
 8. పరమేశ్వర
 9. మానవతి జ్ణానవతి
 10. మాయమ్మ మహిషాసుర
 11. రాధికా మనోహర
 12. రామ నామ మంత్రం
 13. రామ నీకు నామీద
 14. రామా నీ మహిమ
 15. రావే తల్లి మా యింటికి
 16. పురుషోత్తమా
 17. వామన రూప వందనము
 18. సంస్మరామి సర్వదా

జావళీలు, పదములు[మార్చు]

[15][16]

 1. అంత గీర్వాణము - నేనేరరా స్వామి
 2. అడవి ముష్ణికాయ - అది నీకు ప్రియమాయె
 3. అప్పటి మాటలకు - దుప్పటిచ్చె గాని
 4. ఆ నలిన ముఖి - అందమదేమి
 5. ఇద్దరి పొందేలరా - సామి
 6. ఇటు రారా
 7. ఇంత మోహమా సామి
 8. ఏమని తెల్పుదునే - కోమలి
 9. ఏమనెనే కోమలీ - తెలుపవే
 10. కట్టివైతునా పడకింటిలో వాని
 11. కామాంధకారము - కప్పెనా నీవింత
 12. కోపమా సామి యేమిర - కోపమా
 13. చల్లకు వచ్చి ముంత దా - చ నేలనే
 14. తగు తగులేరా చిన్న - దాన తాళజాలరా
 15. తత్తర పడనేల - తాళు తాళురా సామి
 16. తెలియదే తెలియదే - తెలియదే
 17. దయలేక నీవురాక యున్న - తాళ జాలరా
 18. నను విడనాడుట - న్యాయమా సామి
 19. నా నొసటనే పొడిచె - నా యేమిరా
 20. నా మనోధనము జూరగొన్న వి - న్నాణపు దొంగకు మంగళం
 21. నా సామి నీకిది - న్యాయమా
 22. నిలునిలు మటుండుమీ - నాసామి
 23. నీతోటి మాటలు - నాకేలరా సామి
 24. నే గననా సామి - నే గననా
 25. నేను నీదాన నా - మేను నీ దేనురా
 26. నేనెరుగనా నీజాడ - నాసామి
 27. పగవారికి నవ్వగ సందే
 28. పాట బాడెద రార సామి - పరమానందమురా
 29. పోయి వచ్చెద సామీ - అత్తింటికి
 30. పోవోయి పోవోయి - పొలతులతో నింత
 31. భామిని రాగదే
 32. మగువ నేనెంత
 33. మాటాడి పొమ్మనవే
 34. మానవతి
 35. ముద్దు ముద్దుగ
 36. మనసిచ్చి నాతో
 37. మూట లడిగితిన
 38. ముంజేతి కంకణ
 39. మనసుదీరెనా
 40. ముక్కు పచ్చలారని
 41. రమణి రో సముఖాన
 42. వగ కాడ
 43. వద్దు వద్దురా
 44. వనితరో
 45. వట్టూ బెట్టెద
 46. వలచితిరా
 47. వారి వారి జోలి
 48. సరి సరి

మూలాలు[మార్చు]

 1. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:అభిజ్నానశాకుంతలము.pdf
 2. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:అభినవ గద్య ప్రబంధము.pdf
 3. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:Kurangagourishankara.pdf
 4. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:కృతులుపదములుజావళీలు.pdf
 5. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:తెలుగునాడు.pdf
 6. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:దురాశపిశాచ భంజని.pdf
 7. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:Chakkatladanda.pdf
 8. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:బహుముఖప్రజ్ఞాశాలిమహాకవిదాసుశ్రీరాములు.pdf
 9. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:శ్రీభృంగరాజమహిమ.pdf
 10. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:కృతులు సమీక్ష.pdf
 11. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:మహాకవిదాసుశ్రీరాములుజయంతిసంచిక.pdf
 12. ఆర్కీవులో సంగీతరస తరంగిణి.
 13. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:శ్రీఆంధ్రదేవీభాగవతము.pdf
 14. https://te.wikisource.org/wiki/దస్త్రం:శ్రీసూర్య శతకము.pdf
 15. 15.0 15.1 http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/dasusreeramulu.html
 16. 16.0 16.1 శ్రీరాములు,దాసు (2007). సంగీత నృత్యాభినయానుకూల కృతులు, పదములు-జావళీలు.136పు.హైదరాబాద్,మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారక సమితి.