నాదానంద రస

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వసంత రాగం - రూపక తాళం[మార్చు]

పల్లవి:
నాదానంద రస లహరి కాదంబరి కామేశ్వరి ||

అనుపల్లవి:
నాదు మనవి విను బదరీ నారాయణ సోదరీ గౌరీ ||

చరణం:
నీ పట్టిని నను చేపట్టు మికను కాపాడ
నీవే గతి గావే రావే సోదరి కౌమారీ ||