రామ నామ మంత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సురటి రాగం - ఆది తాళం[మార్చు]

పల్లవి:
రామ నామ మంత్రం భవతి భవ రక్ష శిక్షా తంత్రం
కామాది శత్రు దళన యంత్రం కలి కలుష విశోషణ స్వతంత్రం ||

చరణం 1:
రామ నామ కేవల మమ్రుతం రామ నామ
మునిభి పరిపఠితం ||

చరణం 2:
రామనామ పరలోక సాధకం రామనామ
సంసార తారకం ||

చరణం 3:
దారిత దండపాణి భయం దాసు రామ కవితా
సుధామయం||