రాధికా మనోహర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆరభి రాగం-ఆది తాళం[మార్చు]

పల్లవి:
రాధికా మనోహరా రారా పరత్పరా గోధనాధిశ్వరా కుమారా ||

చరణం 1:
నిన్ను నే నమ్మితి నీ దయ గోరితి చెన్ను మీర వేడితి శ్రీపతి ||

చరణం 2:
భక్తి యుక్తి లెరుగరా పాప కర్ముడను రా
శక్తి లేని వాడరా సాదరా ||

చరణం 3:
దాసు మొహాంతవ దాసదాసో మామవ మాసహాయ
కేశవా మాధవా ||