మానవతి జ్ణానవతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ రాగం - ఆది తాళం[మార్చు]

పల్లవి:
మానవతి జ్ణానవతి మహితమతి భారతి సరస్వతీ ||

చరణం 1:
నీ నయమెన్నగ నెవరి తరము నిమిష
రహితులకైన దుస్తరము
మానుగ నా వాక్కులు నిరంతరము
నీ నిల వరము నే కోరు వరము ||

చరణం 2:
ప్రాకట వీణా గాన భజనము భవ్య కావ్య
మ్రుదు భావ కధనము
యేకడలను వాంచించు నా మనము
నీకు సేవనము నాకు జీవనము ||

చరణం 3:
మంజులమగు నీ మహిమము ఘనము
భంజిత దుర్మత భవ వాసనము
రంజిత దాసు శ్రీరామ కవనము
రక్షిత ధనము మోక్ష సాధనము ||