పరమేశ్వర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాగం: శ్రీరాగం - తాళం: రూపకం[మార్చు]

పల్లవి:
పరమేశ్వర కరుణించర సరసాదర చంద్రధరా ||

అనుపల్లవి:
గిరిజావర కరుణింపుము గీర్వాణ శైల చాప ||

చరణం 1:
నిరాలంబ నిరామయ నీలకంఠ పరాత్పరా
సరోజాత భవునకైన తరమా హరా మా
ర భయంకర శంకర నిన్నెన్నగ ||

చరణం 2:
సమాన రహిత మొనివినుతమాన విరాజిత
సమయంబిది బ్రోవగ నిరతము గానము
గాన సదా మిమ్ము గానము గావించెద ||

చరణం 3:
సు దాసు రామదాస రాగదా సురాధిప నుతా
సదయుడవని వేడితి నిను గద నా మదనారి
దయా సదనా నిన్నెద నమ్మితి ||

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=పరమేశ్వర&oldid=408214" నుండి వెలికితీశారు