మూస:పదబంధ పారిజాతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 • పదబంధ పారిజాతము/కరగి పోవు
 • పదబంధ పారిజాతము/కలకంఠము
 • పదబంధ పారిజాతము/కాజేయు
 • పదబంధ పారిజాతము/కాలికి బుద్ధి చెప్పు
 • పదబంధ పారిజాతము/కుంటెన ముడి
 • పదబంధ పారిజాతము/కుప్పెకోల
 • పదబంధ పారిజాతము/కృత మెఱుగు
 • పదబంధ పారిజాతము/కొట్టకొన
 • పదబంధ పారిజాతము/కొల్ల గొట్టు
 • పదబంధ పారిజాతము/కోఱకొమ్ము
 • పదబంధ పారిజాతము/క్రేగాలి
 • పదబంధ పారిజాతము/గండు మిగులు
 • పదబంధ పారిజాతము/గాండ్రు గాండ్రు మను
 • పదబంధ పారిజాతము/గుటుకు మనుచు మ్రింగు
 • పదబంధ పారిజాతము/గుడి కట్టు
 • పదబంధ పారిజాతము/గుభగుభలు