Jump to content

పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి


పోతన తెలుగు భాగవతము
అష్ఠమ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. స్వాయంభువాదిచరిత్ర
 3. 1వ మనువు స్వాయంభువుని చరిత్ర
 4. 2వ మనువు స్వారోచిషుని చరిత్ర
 5. 3వ మనువు ఉత్తముని చరిత్ర
 6. 4వ మనువు తామసుని చరిత్ర
 7. గజేంద్రమోక్షకథాప్రారంభము
 8. త్రికూటపర్వతవర్ణన
 9. త్రికూటమందలి గజములు
 10. గజేంద్రుని వర్ణన
 11. గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
 12. కరిమకరులయుద్ధము
 13. గజేంద్రుని దీనాలాపములు
 14. విష్ణువు ఆగమనము
 15. గజేంద్రరక్షణము
 16. గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
 17. లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
 18. గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
 19. 5వ మనువు రైవతుని చరిత్ర
 20. 6వ మనువు చాక్షుసుని చరిత్ర
 21. సముద్రమథనకథాప్రారంభం
 22. సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
 23. బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
 24. విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
 25. విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
 26. సురాసురలుస్నేహము
 27. మంధరగిరిని తెచ్చుట
 28. సముద్రమథనయత్నము
 29. కూర్మావతారము
 30. సముద్రమథన వర్ణన
 31. కాలకూటవిషముపుట్టుట
 32. శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
 33. గరళభక్షణము
 34. సురభి ఆవిర్భావము
 35. ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము
 36. ఐరావతావిర్భావము
 37. కల్పవృక్షావిర్భావము
 38. అప్సరావిర్భావము
 39. లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
 40. లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
 41. వారుణి ఆవిర్భావము
 42. ధన్వంతర్యామృతజననము
 43. జగన్మోహిని వర్ణన
 44. అమృతము పంచుట
 45. రాహువువృత్తాంతము
 46. సురాసుర యుద్ధము
 47. బలిప్రతాపము
 48. హరి అసురులశిక్షించుట
 49. జంభాసురుని వృత్తాంతము
 50. నముచివృత్తాంతము
 51. హరిహరసల్లాపాది
 52. జగనమోహిని కథ
 53. 7వ మనువు వైవశ్వతుని చరిత్ర
 54. 8వ మనువు సూర్యసావర్ణి చరిత్ర
 55. 9వ మనువు దక్షసావర్ణి చరిత్ర
 56. 10వ మనువు బ్రహ్మసావర్ణి చరిత్ర
 57. 11వ మనువు ధర్మసావర్ణి చరిత్ర
 58. 12వ మనువు భద్రసావర్ణి చరిత్ర
 59. 13వ మనువు దేవసావర్ణి చరిత్ర
 60. 14వ మనువు ఇంద్రసావర్ణి చరిత్ర
 61. బలియుద్ధయాత్ర
 62. స్వర్గవర్ణనము
 63. దుర్భరదానవప్రతాపము
 64. బృహస్పతిమంత్రాంగము
 65. దితికశ్యపులసంభాషణ
 66. పయోభక్షణవ్రతము
 67. వామనుడుగర్భస్తుడగుట
 68. గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
 69. వామనుడవతరించుట
 70. వామనునివిప్రులసంభాషణ
 71. వామనునిబిక్షాగమనము
 72. వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
 73. వామనునిబిక్షకోరుమనుట
 74. వామునునిసమాధానము
 75. వామనుడుదానమడుగుట
 76. శుక్రబలిసంవాదంబును
 77. బలిదాననిర్ణయము
 78. వామనునికిదానమిచ్చుట
 79. త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
 80. దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
 81. బలినిబంధించుట
 82. ప్రహ్లాదాగమనము
 83. హిరణ్యగర్భాగమనము
 84. రాక్షసుల సుతలగమనంబు
 85. బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
 86. మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
 87. మీనావతారుని ఆనతి
 88. కల్పాంతవర్ణన
 89. గురుపాఠీనవిహరణము
 90. కడలిలో నావనుగాచుట
 91. ప్రళయావసానవర్ణన
 92. మత్యావతారకథాఫలసృతి
 93. పూర్ణి


మూలాలు[మార్చు]