పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
అష్ఠమ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. స్వాయంభువాదిచరిత్ర
 3. 1వ మనువు స్వాయంభువుని చరిత్ర
 4. 2వ మనువు స్వారోచిషుని చరిత్ర
 5. 3వ మనువు ఉత్తముని చరిత్ర
 6. 4వ మనువు తామసుని చరిత్ర
 7. గజేంద్రమోక్షకథాప్రారంభము
 8. త్రికూటపర్వతవర్ణన
 9. త్రికూటమందలి గజములు
 10. గజేంద్రుని వర్ణన
 11. గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
 12. కరిమకరులయుద్ధము
 13. గజేంద్రుని దీనాలాపములు
 14. విష్ణువు ఆగమనము
 15. గజేంద్రరక్షణము
 16. గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
 17. లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
 18. గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
 19. 5వ మనువు రైవతుని చరిత్ర
 20. 6వ మనువు చాక్షుసుని చరిత్ర
 21. సముద్రమథనకథాప్రారంభం
 22. సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
 23. బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
 24. విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
 25. విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
 26. సురాసురలుస్నేహము
 27. మంధరగిరిని తెచ్చుట
 28. సముద్రమథనయత్నము
 29. కూర్మావతారము
 30. సముద్రమథన వర్ణన
 31. కాలకూటవిషముపుట్టుట
 32. శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
 33. గరళభక్షణము
 34. సురభి ఆవిర్భావము
 35. ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము
 36. ఐరావతావిర్భావము
 37. కల్పవృక్షావిర్భావము
 38. అప్సరావిర్భావము
 39. లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
 40. లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
 41. వారుణి ఆవిర్భావము
 42. ధన్వంతర్యామృతజననము
 43. జగన్మోహిని వర్ణన
 44. అమృతము పంచుట
 45. రాహువువృత్తాంతము
 46. సురాసుర యుద్ధము
 47. బలిప్రతాపము
 48. హరి అసురులశిక్షించుట
 49. జంభాసురుని వృత్తాంతము
 50. నముచివృత్తాంతము
 51. హరిహరసల్లాపాది
 52. జగనమోహిని కథ
 53. 7వ మనువు వైవశ్వతుని చరిత్ర
 54. 8వ మనువు సూర్యసావర్ణి చరిత్ర
 55. 9వ మనువు దక్షసావర్ణి చరిత్ర
 56. 10వ మనువు బ్రహ్మసావర్ణి చరిత్ర
 57. 11వ మనువు ధర్మసావర్ణి చరిత్ర
 58. 12వ మనువు భద్రసావర్ణి చరిత్ర
 59. 13వ మనువు దేవసావర్ణి చరిత్ర
 60. 14వ మనువు ఇంద్రసావర్ణి చరిత్ర
 61. బలియుద్ధయాత్ర
 62. స్వర్గవర్ణనము
 63. దుర్భరదానవప్రతాపము
 64. బృహస్పతిమంత్రాంగము
 65. దితికశ్యపులసంభాషణ
 66. పయోభక్షణవ్రతము
 67. వామనుడుగర్భస్తుడగుట
 68. గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
 69. వామనుడవతరించుట
 70. వామనునివిప్రులసంభాషణ
 71. వామనునిబిక్షాగమనము
 72. వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
 73. వామనునిబిక్షకోరుమనుట
 74. వామునునిసమాధానము
 75. వామనుడుదానమడుగుట
 76. శుక్రబలిసంవాదంబును
 77. బలిదాననిర్ణయము
 78. వామనునికిదానమిచ్చుట
 79. త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
 80. దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
 81. బలినిబంధించుట
 82. ప్రహ్లాదాగమనము
 83. హిరణ్యగర్భాగమనము
 84. రాక్షసుల సుతలగమనంబు
 85. బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
 86. మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
 87. మీనావతారుని ఆనతి
 88. కల్పాంతవర్ణన
 89. గురుపాఠీనవిహరణము
 90. కడలిలో నావనుగాచుట
 91. ప్రళయావసానవర్ణన
 92. మత్యావతారకథాఫలసృతి
 93. పూర్ణి


మూలాలు[మార్చు]

 1. శ్రీమద్భాగవతము : సుందర చైతన్య స్వామి : సెట్టు
 2. శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము ( షష్ఠ స్కంధము వరకు) : 2003లో : మాస్టర్ ఇ కె బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం : సెట్టు
 3. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము, దశమస్కంధము, (టీక తాత్పర్యాదుల సహితము) : 1992లో : శ్రీసర్వారాయ ధార్మిక విద్యాసంస్థ, కాకినాడ - 533001 : సెట్టు.
 4. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1956లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : సెట్టు
 5. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1924లో : అమెరికన్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్నము : పుస్తకము
 6. శ్రీమదాంధ్ర మహా భాగవత పురాణరాజము (12 స్కంధములు) – వ్రాతప్రతి – కృషి ఎవరిదో తెలపబడనిది.
 7. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము, సప్తమ స్కంధము టీక తాత్పర్య సహితము : 1968లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 8. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము (అష్టమ నుండి ఏకాదశ స్కంధము వరకు) : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 9. శ్రీ మహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1983లో : ఆంధ్ర సాహిత్య ఎకడమి, హైదరాబాదు - 500004 : సెట్టు
 10. శబ్దార్థ చంద్రిక : 1942లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 11. శబ్దరత్నాకరము (బి. సీతారామాచార్యులువారి) : 2007లో : ఆసియన్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, న్యూఢిల్లీ, చెన్నై : పుస్తకము
 12. విద్యార్థి కల్పతరువు (విద్వాన్ ముసునూరి వెంకటశాస్త్రిగారి) : 1959లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : పుస్తకము
 13. విక్టరీ తెలుగు వ్యాకరణము : విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ, 520002 : పుస్తకము
 14. లిటిల్ మాస్టర్స్ డిక్షనరీ - ఇంగ్లీషు - తెలుగు : 1998లో : పుస్తకము
 15. బ్రౌన్స్ ఇంగ్లీషు - తెలుగు నిఘంటువు : పుస్తకము
 16. పోతన భాగవతము (12 స్కంధములు) : 1990 దశకములో : తితిదే వారి ప్రచురణ : సెట్టు
 17. పెదబాలశిక్ష (గాజుల రామారావు) : గాజుల రామారావు : పుస్తకము
 18. తెవికె - (తెలుగు వికిజిడియా) : అంతర్జాలము
 19. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (ఆచార్య జి ఎన్ రెడ్డిగారి) : 1998లో : విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు - 500001 : పుస్తకము
 20. గజేంద్రమోక్షము : సుందర చైతన్య స్వామి : పుస్తకము
 21. అనంతుని ఛందము : 1921లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము

గణనాధ్యాయి 16:27, 14 మే 2016 (UTC)