పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/ధర్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

11ధర్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-421-వ.)[మార్చు]

మఱియుం దదాగమ్యిష్యత్కాలంబున ధర్మసావర్ణి పదునొకండవ మనువయ్యెడి; మనుతనూజులు సత్యధర్మాదులు పదుండ్రు; ధరణీపతులును; విహంగమ కామగమన నిర్వాణరుచు లనువారు సురులును; వైధృతుఁడను వాఁ డింద్రుండును; నరుణాదులు ఋషులును నయ్యెదరు; అందు.

(తెభా-8-422-ఆ.)[మార్చు]

అంబుజాత నేత్రుఁడా సూర్య సూనుఁడై
ర్మసేతు వనఁగఁ గ జనించి
వైభవాఢ్యుఁ డగుచు వైధృతుఁ డలరంగఁ
రుణఁ ద్రిజగములనుఁ గావఁ గలఁడు.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 15:23, 22 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)