పోతన తెలుగు భాగవతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పూర్తి విషయసూచిక[మార్చు]

అ-హ:- అకారాది పద్యసూచిక

 1. ప్రథమ స్కంధము
 2. ద్వితీయ స్కంధము
 3. తృతీయ స్కంధము
 4. చతుర్ధ స్కంధము
 5. పంచమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)
 6. పంచమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)
 7. షష్ఠ స్కంధము
 8. సప్తమ స్కంధము
 9. అష్ఠమ స్కంధము
 10. నవమ స్కంధము
 11. దశమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)
 12. దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)
 13. ఏకాదశ స్కంధము
 14. ద్వాదశ స్కంధము
 15. అకారాది పద్యసూచిక

మూలాలు[మార్చు]