పోతన తెలుగు భాగవతము/సప్తమ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
సప్తమ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. నారాయణునివైషమ్యాభావం
 3. హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిపులకథ
 4. సుయఙ్ఞోపాఖ్యానము
 5. బ్రహ్మవరములిచ్చుట
 6. ప్రహ్లాద చరిత్రము
 7. ప్రహ్లాదుని హింసించుట
 8. ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
 9. నృసింహరూపావిర్భావము
 10. దేవతల నరసింహ స్తుతి
 11. ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
 12. త్రిపురాసుర సంహారము
 13. వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
 14. ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
 15. ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
 16. నారదుని పూర్వజన్మంబు
 17. పూర్ణి


మూలాలు[మార్చు]