పోతన తెలుగు భాగవతము/ద్వితీయ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
ద్వితీయ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. శుకుని సంభాషణ
 3. భాగవతపురాణ వైభవంబు
 4. ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
 5. ధారణా యోగ విషయంబు
 6. విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
 7. తాపసుని జీవయాత్ర
 8. సత్పురుష వృత్తి
 9. సృష్టి క్రమంబు
 10. అన్యదేవభజన ఫలంబు
 11. మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
 12. హరిభక్తిరహితుల హేయత
 13. రాజ ప్రశ్నంబు
 14. శుకుడ స్తోత్రంబుజేయుట
 15. నారదుని పరిప్రశ్నంబు
 16. బ్రహ్మ అధిపత్యంబొడయుట
 17. లోకంబులు పుట్టుట
 18. నారయ కృతి ఆరంభంబు
 19. పరమాత్ముని లీలలు
 20. అవతారంబుల వైభవంబు
 21. నరనారాయణావతారంబు
 22. మత్యావతారంబు
 23. రామావతారంబు
 24. కృష్ణావతారంబు
 25. మంథరగిరి ధారణంబు
 26. భాగవత వైభవంబు
 27. ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
 28. శ్రీహరి ప్రధానకర్త
 29. వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
 30. బ్రహ్మకు ప్రసన్నుడగుట
 31. మాయా ప్రకారంబు
 32. భాగవత దశలక్షణంబులు
 33. నారాయణ వైభవంబు
 34. శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
 35. శౌనకుడు సూతునడుగుట
 36. పూర్ణి

మూలాలు[మార్చు]

 1. శ్రీమద్భాగవతము : సుందర చైతన్య స్వామి : సెట్టు
 2. శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము ( షష్ఠ స్కంధము వరకు) : 2003లో : మాస్టర్ ఇ కె బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం : సెట్టు
 3. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము, దశమస్కంధము, (టీక తాత్పర్యాదుల సహితము) : 1992లో : శ్రీసర్వారాయ ధార్మిక విద్యాసంస్థ, కాకినాడ - 533001 : సెట్టు.
 4. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1956లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : సెట్టు
 5. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1924లో : అమెరికన్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్నము : పుస్తకము
 6. శ్రీమదాంధ్ర మహా భాగవత పురాణరాజము (12 స్కంధములు) – వ్రాతప్రతి – కృషి ఎవరిదో తెలపబడనిది.
 7. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము, సప్తమ స్కంధము టీక తాత్పర్య సహితము : 1968లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 8. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము (అష్టమ నుండి ఏకాదశ స్కంధము వరకు) : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 9. శ్రీ మహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1983లో : ఆంధ్ర సాహిత్య ఎకడమి, హైదరాబాదు - 500004 : సెట్టు
 10. శబ్దార్థ చంద్రిక : 1942లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 11. శబ్దరత్నాకరము (బి. సీతారామాచార్యులువారి) : 2007లో : ఆసియన్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, న్యూఢిల్లీ, చెన్నై : పుస్తకము
 12. విద్యార్థి కల్పతరువు (విద్వాన్ ముసునూరి వెంకటశాస్త్రిగారి) : 1959లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : పుస్తకము
 13. విక్టరీ తెలుగు వ్యాకరణము : విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ, 520002 : పుస్తకము
 14. లిటిల్ మాస్టర్స్ డిక్షనరీ - ఇంగ్లీషు - తెలుగు : 1998లో : పుస్తకము
 15. బ్రౌన్స్ ఇంగ్లీషు - తెలుగు నిఘంటువు : పుస్తకము
 16. పోతన భాగవతము (12 స్కంధములు) : 1990 దశకములో : తితిదే వారి ప్రచురణ : సెట్టు
 17. పెదబాలశిక్ష (గాజుల రామారావు) : గాజుల రామారావు : పుస్తకము
 18. తెవికె - (తెలుగు వికిజిడియా) : అంతర్జాలము
 19. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (ఆచార్య జి ఎన్ రెడ్డిగారి) : 1998లో : విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు - 500001 : పుస్తకము
 20. గజేంద్రమోక్షము : సుందర చైతన్య స్వామి : పుస్తకము
 21. అనంతుని ఛందము : 1921లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము