పోతన తెలుగు భాగవతము/తృతీయ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
తృతీయ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. విదురునితీర్థాగమనంబు
 3. యుద్దవ దర్శనంబు
 4. కృష్ణాది నిర్యాణంబు
 5. మైత్రేయునింగనుగొనుట
 6. విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
 7. జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
 8. మహదాదుల సంభవంబు
 9. మహదాదులు హరి స్తుతి
 10. విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
 11. బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
 12. బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్షమగుట
 13. బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
 14. బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
 15. కాలనిర్ణయంబు
 16. చతుర్యుగపరిమాణంబు
 17. సృష్టిభేదనంబు
 18. స్వాయంభువు జన్మంబు
 19. వరాహావతారంబు
 20. భూమ్యుద్ధరణంబు
 21. విధాత వరాహస్తుతి
 22. దితికశ్యప సంవాదంబు
 23. కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
 24. దితి గర్భంబు ధరించుట
 25. దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
 26. సనకాదులవైకుంఠగమనంబు
 27. సనకాదుల శాపంబు
 28. శ్రీహరిదర్శనంబు
 29. సనకాదుల హరి స్తుతి
 30. బ్రహ్మణ ప్రశంస
 31. హిరణ్యకశిపహిరణ్యాక్షులజన్మ
 32. హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
 33. హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
 34. బ్రహ్మస్తవంబు
 35. హిరణ్యాక్షవధ
 36. దేవతలు శ్రీహరినినుతించుట
 37. వరహావతార విసర్జనంబు
 38. దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
 39. కర్దమునికిహరిప్రత్యక్షంబగుట
 40. దేవహూతి పరిణయంబు
 41. కర్దముని విమానయానంబు
 42. దేవహూతితోగ్రుమ్మరుట
 43. కపిలుని జన్మంబు
 44. కన్యకానవకవివాహంబు
 45. కర్దముని తపోయాత్ర
 46. కపిల దేవహూతిసంవాదంబు
 47. బ్రహ్మాండోత్పత్తి
 48. విరాట్పురుష ప్రకారంబు
 49. ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
 50. విష్ణు సర్వాంగస్తోత్రంబు
 51. సాంఖ్యయోగంబు
 52. భక్తియోగంబు
 53. గర్భసంభవ ప్రకారంబు
 54. చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
 55. దేవహూతి నిర్యాంణంబు
 56. కపిలమహాముని తపంబు
 57. పూర్ణి

మూలాలు[మార్చు]

 1. శ్రీమద్భాగవతము : సుందర చైతన్య స్వామి : సెట్టు
 2. శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము ( షష్ఠ స్కంధము వరకు) : 2003లో : మాస్టర్ ఇ కె బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం : సెట్టు
 3. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము, దశమస్కంధము, (టీక తాత్పర్యాదుల సహితము) : 1992లో : శ్రీసర్వారాయ ధార్మిక విద్యాసంస్థ, కాకినాడ - 533001 : సెట్టు.
 4. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1956లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : సెట్టు
 5. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1924లో : అమెరికన్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్నము : పుస్తకము
 6. శ్రీమదాంధ్ర మహా భాగవత పురాణరాజము (12 స్కంధములు) – వ్రాతప్రతి – కృషి ఎవరిదో తెలపబడనిది.
 7. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము, సప్తమ స్కంధము టీక తాత్పర్య సహితము : 1968లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 8. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము (అష్టమ నుండి ఏకాదశ స్కంధము వరకు) : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 9. శ్రీ మహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1983లో : ఆంధ్ర సాహిత్య ఎకడమి, హైదరాబాదు - 500004 : సెట్టు
 10. శబ్దార్థ చంద్రిక : 1942లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 11. శబ్దరత్నాకరము (బి. సీతారామాచార్యులువారి) : 2007లో : ఆసియన్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, న్యూఢిల్లీ, చెన్నై : పుస్తకము
 12. విద్యార్థి కల్పతరువు (విద్వాన్ ముసునూరి వెంకటశాస్త్రిగారి) : 1959లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : పుస్తకము
 13. విక్టరీ తెలుగు వ్యాకరణము : విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ, 520002 : పుస్తకము
 14. లిటిల్ మాస్టర్స్ డిక్షనరీ - ఇంగ్లీషు - తెలుగు : 1998లో : పుస్తకము
 15. బ్రౌన్స్ ఇంగ్లీషు - తెలుగు నిఘంటువు : పుస్తకము
 16. పోతన భాగవతము (12 స్కంధములు) : 1990 దశకములో : తితిదే వారి ప్రచురణ : సెట్టు
 17. పెదబాలశిక్ష (గాజుల రామారావు) : గాజుల రామారావు : పుస్తకము
 18. తెవికె - (తెలుగు వికిజిడియా) : అంతర్జాలము
 19. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (ఆచార్య జి ఎన్ రెడ్డిగారి) : 1998లో : విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు - 500001 : పుస్తకము
 20. గజేంద్రమోక్షము : సుందర చైతన్య స్వామి : పుస్తకము
 21. అనంతుని ఛందము : 1921లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము

గణనాధ్యాయి 16:23, 14 మే 2016 (UTC)