పోతన తెలుగు భాగవతము/ప్రథమ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
ప్రథమ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. కృతిపతి నిర్ణయము
 3. గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము
 4. షష్ఠ్యంతములు
 5. కథాప్రారంభము
 6. నైమిశారణ్య వర్ణనము
 7. శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
 8. కథా సూచనంబు
 9. ఏకవింశత్యవతారములు
 10. శుకుడుభాగవతంబుజెప్పుట
 11. వ్యాసచింత
 12. నారదాగమనంబు
 13. నారదుని పూర్వకల్పము
 14. నారదునికి దేవుడుదోచుట
 15. కుంతి పుత్రశోకంబు
 16. అశ్వత్థామని తెచ్చుట
 17. అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
 18. కుంతి స్తుతించుట
 19. ధర్మజుడు భీష్మునికడకేగుట
 20. భీష్మనిర్యాణంబు
 21. ధర్మనందనరాజ్యాభిషేకంబు
 22. గోవిందునిద్వారకాగమనంబు
 23. కృష్ణుడుభామలజూడబోవుట
 24. గర్భస్థకుని విష్ణువురక్షించుట
 25. పరీక్షిజ్జన్మంబు
 26. విదురాగమనంబు
 27. ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
 28. నారదునిగాలసూచనంబు
 29. యాదవులకుశలంబడుగుట
 30. కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
 31. పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
 32. పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
 33. గోవృషభ సంవాదంబు
 34. కలినిగ్రహంబు
 35. ధరణీధర్మదేవతలుద్ధరణంబు
 36. పరీక్షిత్తు వేటాడుట
 37. శృంగి శాపంబు
 38. పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
 39. శుకముని యాగమనంబు
 40. శుకునిమోక్షోపాయంబడుగట
 41. పూర్ణి

మూలాలు[మార్చు]

 1. శ్రీమద్భాగవతము : సుందర చైతన్య స్వామి : సెట్టు
 2. శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము ( షష్ఠ స్కంధము వరకు) : 2003లో : మాస్టర్ ఇ కె బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం : సెట్టు
 3. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము, దశమస్కంధము, (టీక తాత్పర్యాదుల సహితము) : 1992లో : శ్రీసర్వారాయ ధార్మిక విద్యాసంస్థ, కాకినాడ - 533001 : సెట్టు.
 4. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1956లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : సెట్టు
 5. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1924లో : అమెరికన్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్నము : పుస్తకము
 6. శ్రీమదాంధ్ర మహా భాగవత పురాణరాజము (12 స్కంధములు) – వ్రాతప్రతి – కృషి ఎవరిదో తెలపబడనిది.
 7. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము, సప్తమ స్కంధము టీక తాత్పర్య సహితము : 1968లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 8. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము (అష్టమ నుండి ఏకాదశ స్కంధము వరకు) : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 9. శ్రీ మహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1983లో : ఆంధ్ర సాహిత్య ఎకడమి, హైదరాబాదు - 500004 : సెట్టు
 10. శబ్దార్థ చంద్రిక : 1942లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 11. శబ్దరత్నాకరము (బి. సీతారామాచార్యులువారి) : 2007లో : ఆసియన్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, న్యూఢిల్లీ, చెన్నై : పుస్తకము
 12. విద్యార్థి కల్పతరువు (విద్వాన్ ముసునూరి వెంకటశాస్త్రిగారి) : 1959లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : పుస్తకము
 13. విక్టరీ తెలుగు వ్యాకరణము : విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ, 520002 : పుస్తకము
 14. లిటిల్ మాస్టర్స్ డిక్షనరీ - ఇంగ్లీషు - తెలుగు : 1998లో : పుస్తకము
 15. బ్రౌన్స్ ఇంగ్లీషు - తెలుగు నిఘంటువు : పుస్తకము
 16. పోతన భాగవతము (12 స్కంధములు) : 1990 దశకములో : తితిదే వారి ప్రచురణ : సెట్టు
 17. పెదబాలశిక్ష (గాజుల రామారావు) : గాజుల రామారావు : పుస్తకము
 18. తెవికె - (తెలుగు వికిజిడియా) : అంతర్జాలము
 19. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (ఆచార్య జి ఎన్ రెడ్డిగారి) : 1998లో : విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు - 500001 : పుస్తకము
 20. గజేంద్రమోక్షము : సుందర చైతన్య స్వామి : పుస్తకము
 21. అనంతుని ఛందము : 1921లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము