పోతన తెలుగు భాగవతము/నవమ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
నవమ స్కంధము

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. సూర్యవంశారంభము
 3. వైవస్వతమనువు జన్మంబు
 4. సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
 5. మరుత్తుని చరిత్ర
 6. తృణబిందు వంశము
 7. శర్యాతి వృత్తాంతము
 8. రైవతుని వృత్తాంతము
 9. నాభాగుని చరిత్ర
 10. అంబరీషోపాఖ్యానము
 11. దూర్వాసుని కృత్య కథ
 12. ఇక్ష్వాకుని వంశము
 13. వికుక్షి చరితము
 14. మాంధాత కథ
 15. పురుక్సుతుని వృత్తాంతము
 16. హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
 17. సగరుని కథ
 18. భగీరథుని చరితంబు
 19. గంగాప్రవాహ వర్ణన
 20. కల్మాషపాదుని చరిత్రము
 21. ఖట్వాంగుని చరిత్రము
 22. శ్రీరాముని కథనంబు
 23. శ్రీరామాదుల వంశము
 24. భవిష్యద్రాజేతిహాసము
 25. నిమి కథ
 26. చంద్రవంశారంభము
 27. బుధుని వృత్తాంతము
 28. పురూరవుని కథ
 29. జమదగ్ని వృత్తాంతము
 30. పరశురాముని కథ
 31. విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
 32. నహుషుని వృత్తాంతము
 33. యయాతి కథ
 34. దేవయాని యయాతివరించుట
 35. యయాతి శాపము
 36. పూరువు వృత్తాంతము
 37. యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
 38. పూరుని చరిత్ర
 39. దుష్యంతుని చరిత్రము
 40. భరతుని చరిత్ర
 41. రంతిదేవుని చరిత్రము
 42. పాంచాలాదుల వంశము
 43. బృహద్రథుని వృత్తాంతము
 44. శంతనుని వృత్తాంతము
 45. భీష్ముని వృత్తాంతము
 46. పాండవ కౌరవుల కథ
 47. ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
 48. ద్రుహ్యానుతుర్వసులవంశము
 49. యదువంశ చరిత్రము
 50. కార్తవీర్యుని చరిత్ర
 51. శశిబిందుని చరిత్ర
 52. వసుదేవుని వంశము
 53. శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
 54. పూర్ణి


మూలాలు[మార్చు]

 1. శ్రీమద్భాగవతము : సుందర చైతన్య స్వామి : సెట్టు
 2. శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము ( షష్ఠ స్కంధము వరకు) : 2003లో : మాస్టర్ ఇ కె బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం : సెట్టు
 3. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము, దశమస్కంధము, (టీక తాత్పర్యాదుల సహితము) : 1992లో : శ్రీసర్వారాయ ధార్మిక విద్యాసంస్థ, కాకినాడ - 533001 : సెట్టు.
 4. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1956లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : సెట్టు
 5. శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1924లో : అమెరికన్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్నము : పుస్తకము
 6. శ్రీమదాంధ్ర మహా భాగవత పురాణరాజము (12 స్కంధములు) – వ్రాతప్రతి – కృషి ఎవరిదో తెలపబడనిది.
 7. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము, సప్తమ స్కంధము టీక తాత్పర్య సహితము : 1968లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 8. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము (అష్టమ నుండి ఏకాదశ స్కంధము వరకు) : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 9. శ్రీ మహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1983లో : ఆంధ్ర సాహిత్య ఎకడమి, హైదరాబాదు - 500004 : సెట్టు
 10. శబ్దార్థ చంద్రిక : 1942లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము
 11. శబ్దరత్నాకరము (బి. సీతారామాచార్యులువారి) : 2007లో : ఆసియన్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, న్యూఢిల్లీ, చెన్నై : పుస్తకము
 12. విద్యార్థి కల్పతరువు (విద్వాన్ ముసునూరి వెంకటశాస్త్రిగారి) : 1959లో : వెంకట్రామ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్రాసు : పుస్తకము
 13. విక్టరీ తెలుగు వ్యాకరణము : విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ, 520002 : పుస్తకము
 14. లిటిల్ మాస్టర్స్ డిక్షనరీ - ఇంగ్లీషు - తెలుగు : 1998లో : పుస్తకము
 15. బ్రౌన్స్ ఇంగ్లీషు - తెలుగు నిఘంటువు : పుస్తకము
 16. పోతన భాగవతము (12 స్కంధములు) : 1990 దశకములో : తితిదే వారి ప్రచురణ : సెట్టు
 17. పెదబాలశిక్ష (గాజుల రామారావు) : గాజుల రామారావు : పుస్తకము
 18. తెవికె - (తెలుగు వికిజిడియా) : అంతర్జాలము
 19. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (ఆచార్య జి ఎన్ రెడ్డిగారి) : 1998లో : విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు - 500001 : పుస్తకము
 20. గజేంద్రమోక్షము : సుందర చైతన్య స్వామి : పుస్తకము
 21. అనంతుని ఛందము : 1921లో : వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి : పుస్తకము

గణనాధ్యాయి 16:28, 14 మే 2016 (UTC)