పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-255-క.)[మార్చు]

చ్చంద్రపాండురంబై
యు చ్చైశ్రవ మనఁగ దురగ మొగి జనియించెం
బు చ్చి కొనియె బలి దైత్యుం
డి చ్చ గొనం డయ్యె నింద్రుఁ డీశ్వరశిక్షన్.

(తెభా-8-256-క.)[మార్చు]

పగు నురమును బిఱుఁదును
నె ఱిఁ దోఁకయు ముఖముసిరియు నిర్మలఖురముల్
కు చచెవులుఁ దెలిఁగన్నులు
చగు కందంబుఁ జూడఁ గు నా హరికిన్.

(తెభా-8-257-వ.)[మార్చు]

అంత నా పాలకుప్ప యందు.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 13:31, 19 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)