పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/వారుణి ఆవిర్భావము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వారుణి ఆవిర్భావము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-291-క.)[మార్చు]

వా రిధిఁ దరువఁగ నంతట
వా రుణి యన నొక్క కన్య చ్చిన నసురుల్
వా రిజలోచను సమ్మతి
వా రై కైకొనిరి దాని వారిజనేత్రన్.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 12:40, 22 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)