వికీసోర్స్:పుస్తకాలు-అధ్యాయాల గణాంకాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
2016-03-23న పుస్తకాల అధ్యాయాల కూర్పు గణాంకాలు.
216పుస్తకాలు, అధ్యాయపు పేజీల ప్రాధమిక గణాంకాలు.

 Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
 1.00  2.00  7.00  16.23  17.25 198.00 


Book or Chapter Sub pages అదనపు వివరణలు
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/దశమ_స్కంధము_(ప్రథమాశ్వాసము) 198
తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 165
కురాన్_భావామృతం 116
అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 109
దివ్యదేశ_వైభవ_ప్రకాశికా 106 తమిళ అక్షరాలు పేజీలో చాలా చోట్ల వున్నాయి.
ఆంధ్ర_రచయితలు 100
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/అష్ఠమ_స్కంధము 93
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/దశమ_స్కంధము_(ద్వితీయాశ్వాసము) 90
వృక్షశాస్త్రము 85
జానపద_గేయాలు 73
భారత_స్వాతంత్ర్యోద్యమం_-_ముస్లిం_మహిళలు 68
బసవరాజు_అప్పారావు_గీతములు 64
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/తృతీయ_స్కంధము 57
ఆంధ్ర_కవుల_చరిత్రము_-_రెండవ_భాగము 56
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/నవమ_స్కంధము 54
కందుకూరి_వీరేశలింగం_కృత_గ్రంథములు 53
జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 52
శ్రీ_సాయిసచ్చరిత్రము_ 49
చిరస్మరణీయులు,_మొదటి_భాగం 45
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/ప్రథమ_స్కంధము 41
దేశభక్త_కొండ_వేంకటప్పయ్య_పంతులు_స్వీయచరిత్ర 38
అబలా_సచ్చరిత్ర_రత్నమాల 37
చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక/సంపుటము_2/జనవరి_1948 36
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/ద్వితీయ_స్కంధము 36
భారతి_మాసపత్రిక/సంపుటము_8/జనవరి_1931 34
అన్నమాచార్య_చరిత్రము 33
మొల్ల_రామాయణము/సుందరకాండము 33 నేరు పాఠ్యము, రామా అండ్ కో వారి కూర్పు లో కలపి తొలగించాలి.
వేదము_వేంకటరాయ_శాస్త్రులవారి_జీవితచరిత్ర_సంగ్రహము 33
ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రికాశేషము 31
సంపూర్ణ_నీతిచంద్రిక 31
వీరభద్ర_విజయము/తృతీయాశ్వాసము 29
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/చతుర్ధ_స్కంధము 28
ఆబ్రహాము_లింకను_చరిత్ర 27
కవి_జీవితములు 27
శారద_మాసపత్రిక/సంపుటము_1/మే_1925 26
ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 24
సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు 24
ప్రబోధ_తరంగాలు 23
బైబుల్లో_స్త్రీలు 23
శతావధానసారము 23
భారతి_మాసపత్రిక/సంపుటము_3/ఆగష్టు_1926 22
చీనా_-_జపాను 21
చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక/సంపుటము_1/జూలై_1947 21
తెలుగు_శాసనాలు 21
A_grammar_of_the_Telugu_language 20
అంటువ్యాధులు 20
కార్తీక_మహా_పురాణము 20
గోలకొండ_కవుల_సంచిక 20
వీరభద్ర_విజయము 20
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/ఏకాదశ_స్కంధము 19
మొల్ల_రామాయణము/బాల_కాండము 19
శ్రీ_గీతామృత_తరంగిణి 19
గణపతిముని_చరిత్ర_సంగ్రహం 18
స్మృతికాలపు_స్త్రీలు 18
తత్త్వముల_వివరము 17
పరిశోధన_పత్రిక/సంపుటము_1/సంచిక_3,_1954 17
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/షష్ఠ_స్కంధము 17
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/సప్తమ_స్కంధము 17
కృషీవలుడు 16
కంకణము 16
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/పంచమ_స్కంధము_(ప్రథమాశ్వాసము) 16
వీరభద్ర_విజయము/చతుర్థాశ్వాసము 16
తిట్ల_జ్ఞానము_-_దీవెనల_అజ్ఞానము 15
పోతన_తెలుగు_భాగవతము 15
భారత_స్వాతంత్ర్యోద్యమం_-_ముస్లిం_ప్రజా_పోరాటాలు 15
వర్ణాశ్రమ_ధర్మములు 15
శివపురాణము/సతీ_ఖండము 15
ఆంధ్ర_కవుల_చరిత్రము 14
కథలు_-_గాథలు 14
కిన్నెర_మాసపత్రిక/సంపుటము_2/జూలై_1950 14
చెన్నపురీ_విలాసము 14
నా_జీవిత_యాత్ర-2 14 ఉప పేజీలు, నా_జీవిత_యాత్ర పూర్తి సంపుటితో లింకు చేయాలి.
శివపురాణము/యుద్ధ_ఖండము 14
ఆంధ్ర_శాసనసభ్యులు_1955 13
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/ద్వాదశ_స్కంధము 13
సమర్థ_రామదాసు 13
ఆధునిక_రాజ్యాంగ_సంస్థలు 12
ఆంధ్ర_గుహాలయాలు 12
ఆంధ్ర_వీరులు 12
ఆంధ్ర_వీరులు_-_రెండవ_భాగము 12
ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 12
చలిజ్వరము 12
మొల్ల_రామాయణము/అయోధ్యా_కాండము 12
మొల్ల_రామాయణము/అరణ్య_కాండము 12
వీరభద్ర_విజయము/ద్వితీయాశ్వాసము 12
శివపురాణము 12
శివపురాణము/సృష్టి_ఖండము 12
అభినయ_దర్పణము 11
అళియ_రామరాయలు 11
శివతాండవము 11
అక్షరశిల్పులు 10
ఆంధ్ర_సర్వస్వము/సంపుటము_1/జనవరి_1924 10
కాశీయాత్ర_చరిత్ర 10
గ్రంథాలయ_సర్వస్వము/సంపుటము_7/జూలై_1928 10
చింతామణి_మాసపత్రిక/సంపుటము_2/ఆగష్టు_1892 10
పరమయోగి_విలాసము 10
ప్రసార_ప్రముఖులు 10
ప్రాణాయామము 10
నానకు_చరిత్ర 9
ఆకాశవాణి_మాసపత్రిక/సంపుటము_1/సెప్టెంబరు_1912 8
కొలనుపాక_పురావస్తు_ప్రదర్శనశాల 8
క్రీడాభిరామము 8
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/పంచమ_స్కంధము_(ద్వితీయాశ్వాసము) 8
మొల్ల_రామాయణము/కిష్కింధా_కాండము 8
వన_కుమారి 8
శివపురాణము/పార్వతీ_ఖండము 8
సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 8
కన్యాశుల్కము 7
చతుర_చంద్రహాసము 7
ప్రబోధానంద_నాటికలు 7
బాల_వ్యాకరణము 7
మతము_-_పథము 7
మైసూరు_పులి_టిపూ_సుల్తాన్ 7
మొల్ల_రామాయణము 7
యోగాసనములు 7
సత్య_హరిశ్చంద్రీయము 7
ఆంధ్రదేశము_విదేశయాత్రికులు 6
ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ద్వితీయ_భాగము 6
నా_కలం_-_నా_గళం 6
నాగర_సర్వస్వం 6
పెద్దాపుర_సంస్థాన_చరిత్రము 6
సకలతత్వార్థదర్పణము 6
అధికారి_హితోపదేశము 5
ఆంధ్ర_సాహిత్య_పరిషత్పత్త్రిక/సంపుటము_24/సంచిక_5,_1934 5
గీతా_పరిచయము 5
చిత్రలేఖనము/BOOK_I 5
చిత్రలేఖనము/BOOK_II 5
భారత_స్వాతంత్ర్యోద్యమం_-_ముస్లింలు 5
మొల్ల_రామాయణం 5
వాత్స్యాయన_కామ_సూత్రములు/సామాన్యాధికరణం 5
వాత్స్యాయన_కామ_సూత్రములు/సాంప్రయోగికాధికరణం 5
శివపురాణము/ఉమా_ఖండము 5
శివపురాణము/కుమార_ఖండము 5
శివపురాణము/రుద్ర_ఖండము 5
శివపురాణము/విద్వేశ్వర_ఖండము 5
సి.నా.రె._శతకం 5
స్వప్న_వాసవదత్తం 5
ఆంధ్రపత్రిక_సంవత్సరాది_సంచిక_1910 4
ఉపనిషత్సుధ 4
తెలుగు_కావ్యములు 4
తెలుగు_బాల_శతకం 4
మొల్ల_రామాయణము/అవతారిక 4
శివపురాణము/కైలాస_ఖండము 4
శివపురాణము/లీలా_ఖండము 4
శివపురాణము/వాయువీయ_ఖండము 4
శ్రీ_సాయి_హారతులు_ 4
అమరకోశము 3
కళాపూర్ణోదయము 3
గుత్తా 3
చిత్రలేఖనము 3
నా_జీవిత_యాత్ర 3
మహర్షుల_చరిత్రలు 3
మారిషస్‍లో_తెలుగు_తేజం 3
శివపురాణము/లింగ_వైభవ_ఖండము 3
శ్రీ_మహాభాగవతము-మొదటి_సంపుటము 3 స్కాన్ ఆధారం కాని పోతన భాగవతము పేజీలను విలీనం చేయాలి.
ఆరోగ్య_భాస్కరము 2
ఆంధ్ర_గ్రంథాలయం/సంపుటము_1 2
గబ్బిలము 2
గ్రంథాలయ_సర్వస్వము 2
చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక 2
నీతి_చంద్రిక 2
భారతి_మాసపత్రిక 2
మనుచరిత్ర 2
వాత్స్యాయన_కామ_సూత్రములు 2
విజయనగర_సామ్రాజ్యం-_పీస్_మరియునూనిజ్_యాత్రాకథనాలు 2
సంస్కృతన్యాయములు 2
WS:I 1
ఆకాశవాణి_మాసపత్రిక 1
ఆకాశవాణి_మాసపత్రిక/సంపుటము_1 1
ఆరోగ్య_ప్రకాశిక 1
ఆంధ్ర_గ్రంథాలయం 1
ఆంధ్ర_విజ్ఞాన_సర్వస్వం_(ద్వితీయ_సంపుటం) 1
ఆంధ్ర_సర్వస్వము 1
ఆంధ్ర_సర్వస్వము/సంపుటము_1 1
ఆంధ్ర_సాహిత్య_పరిషత్పత్త్రిక 1
ఆంధ్ర_సాహిత్య_పరిషత్పత్త్రిక/సంపుటము_24 1
ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము/రచయిత_చిత్రపటం 1
ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_మూడవ_భాగము 1
కిన్నెర_మాసపత్రిక 1
కిన్నెర_మాసపత్రిక/సంపుటము_2 1
కుటుంబ_నియంత్రణ_పద్ధతులు 1
గృహలక్ష్మి_మాసపత్రిక 1
గృహలక్ష్మి_మాసపత్రిక/సంపుటము_7 1
గోదావరిసీమ_జానపద_కళలు_క్రీడలు_వేడుకలు 1
గ్రంథాలయ_సర్వస్వము/సంపుటము_7 1
గ్రంథాలయ_సర్వస్వము/సంపుటము_9 1
చింతామణి_మాసపత్రిక 1
చింతామణి_మాసపత్రిక/సంపుటము_2 1
చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక/సంపుటము_1 1
చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక/సంపుటము_2 1
ధ్రువోపాఖ్యానము 1
నాట్యకళ_మాసపత్రిక 1
నాట్యకళ_మాసపత్రిక/సంపుటము_1 1
పరిశోధన_పత్రిక 1
పరిశోధన_పత్రిక/సంపుటము_1 1
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/దశమ_స్కంధము_(ద్వితీయ) 1
పోతన_తెలుగు_భాగవతము/ప్రథమ_స్కంధము/ఉపోద్ఘాతము 1
ప్రబోధానందం_నాటికలు 1
బాలకాండము 1
భారత_స్వాతంత్ర్య్తోద్యమం_-_ముస్లింలు 1
భారతి_మాసపత్రిక/సంపుటము_3 1
భారతి_మాసపత్రిక/సంపుటము_8 1
భాషా_చారిత్రక_వ్యాసావళి 1
మానవసేవ_సచిత్ర_మాసపత్రిక 1
మానవసేవ_సచిత్ర_మాసపత్రిక/సంపుటము_3 1
మానవసేవ_సచిత్ర_మాసపత్రిక/సంపుటము_3/మే_1913 1
మొల్ల_రామాయణము/యుద్ధ_కాండము_-_ప్రథమాశ్వాసము 1
వాత్సాయనుడి_కామసూత్రాలు 1
విశేష_గ్రంథము 1
వేమన_పద్యములు_(సి.పి.బ్రౌన్) 1
శారద_మాసపత్రిక 1
శారద_మాసపత్రిక/సంపుటము_1 1
శ్రీ_రామకృష్ణ_ప్రభ 1
శ్రీ_రామకృష్ణ_ప్రభ/సంపుటము_8 1
సర్వదర్శన_సంగ్రహం 1
సాక్షి 1