చింతామణి మాసపత్రిక/సంపుటము 2/ఆగష్టు 1892

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

The Chintamani.

A MONTHLY TELUGU MAGAZINE

EDITED BY N. SUBBARAU B. A. & B. L.


Vol. 2. RAJAHMUNDRY: AUGUST 1892. No. 2.


CONTENTS.

1. Mritchakatika (Toy Cart) - Translated by Mr. V. Vasudeva Sastri B.A.

2. Prabhavati Pradyumnam - by Pingali Suranna.

3. Natural History of Animals - by Mr. K. Veeresalingagam

4. Lives of Telugu Poets - Do.

5. Jayathradha Nataka (a drama adopted from Shakespeare's Othello) - by Mr. V. Padmanabhaiah, B. A.

6. Lives of Great Men and Women - by Mr. A. Sundararamayya.

7. Advise to Women - by Mr. H. Ramarow, B. A.

8. Our Duty to our filthy neighbours in Southern India - translated by Mr. Ch. Venkatachalam, M. A. & B. L.

9. The Paper kite. by Mr. T. L. Narasimharao

10. The Fox and the Crow -

11. Review of books -

RAJAHMUNDRY:

Printed by K. Ramayya, at the Vivekavardhani Press.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కులకు కాలదోషం పట్టడం వలన ఇప్పుడిది సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1958 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg