వర్ణాశ్రమ ధర్మములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ గురుభ్యోన్నమః

వర్ణాశ్రమధర్మములు

వావిలాల వెంకటశివావధాని బి.ఏ.

పించను సబ్ జడ్జి - మచిలీపట్నము.

మొదటి కూర్పు

1000 ప్రతులు.

మచిలీపట్నము.

శ్రీ నేషనల్ ముద్రణాలయము నందు ముద్రితము.

కాపీరైటు రిజిష్టర్డు వెల రు 0-4-0

1931

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

ఈ కృతి జనవరి 1, 1923 ముందు ప్రచురించబడుట లేక రచయిత మరణించి కనీసం 100 సంవత్సరాలైనందున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాపరిధి లో వున్నది .