ఆంధ్రుల చరిత్రము - ప్రథమ భాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
AndhrulaCharitramWSCoverArt.svg

ఆంధ్రుల చరిత్రము

ప్రథమ భాగము

పూర్వయుగము

ఇయ్యది

---<>---

చిలుకూరి వీరభద్రరావు గారిచే రచియింపబడినది.

Center

_________

మొదటి కూర్పు.

చెన్నపురి:

ఆనంద ముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రింపబడియె

1910

Registered Copyright

వెల 1-4-0

పూర్తివిషయసూచిక[మార్చు]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

ఇవీచూడండి[మార్చు]


ఈకృతి, నకలు హక్కుల షరతులు కృతికర్త జీవితం మరియు 60 సంవత్సరాలు లేక అంతకన్నా తక్కువ గల దేశాలలో ప్రజోపయోగ పరిధి లో వుంది.


Nuvola apps important.svg
ఇది మాత్రమే నకలుహక్కుల విధాన షరతులకు సరిపోకపోవచ్చు, తక్కువ కాలపు పరిధిని అమెరికా అంగీకరించుటలేదు కనుక వికీసోర్స్ సర్వర్ అమెరికాలో వున్నందున, ఇది అమెరికా కు అంగీకారం కాకపోవచ్చు. అమెరికాకు సరిపోయే రూపానికి, {{PD-1996}}చూసి వాడండి.