ఆంధ్రుల చరిత్రము - మూడవ భాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Microsoft Keyboard.jpg
పాఠ్యీకరణకు సహకరించండి: పాఠ్యము టైపుచేయండి లేక పాఠ్యీకరణదోషాలు సరిదిద్దండి. మరిన్ని వివరాలు


M. R. Ry. Qngple Venkatarangayya -Pantulu Garu, B.A., B;L. High Court "Vakil, Nellore writes :-

"మీ విమర్శనావిస్తృతము ,,,, కడుశ్లాఘనీయములుగ నున్నవి"

---

The Honourahle Rao Bahadur B NSarma GaruB, A, B. L President of the First Andhra Conference, writes:-

".....Bodies' such as the Vignana Chendrika Mandali have been rendering to the cause of Telugu Literature by the publication of such highly useful works as the Andhrulacharitram by Mr. -Chilukuri Virabhadra Rao evincing original, research and- -great ability make one feel that there is a general-' upheavel of society and that sign -of the renaissance of the Andhra Literature -are clearly visible on the horizon"

---
-

M. R, Ry, K, V. Lakshmana Rao Pantulu garu A,, the- Editor, Vignana 'Chendrika and. the Telugu Encyclopaedia writes:-

"He is 'perhaps the First Telugu Scholar who has attempted a translation of eminent English Authors. His History of the Andhras is a unique

...

పూర్తివిషయసూచిక[మార్చు]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

ఇవీచూడండి[మార్చు]

ఆంధ్రుల చరిత్రము - రెండవ భాగము


ఈకృతి, నకలు హక్కుల షరతులు కృతికర్త జీవితం మరియు 60 సంవత్సరాలు లేక అంతకన్నా తక్కువ గల దేశాలలో ప్రజోపయోగ పరిధి లో వుంది.


Nuvola apps important.svg
ఇది మాత్రమే నకలుహక్కుల విధాన షరతులకు సరిపోకపోవచ్చు, తక్కువ కాలపు పరిధిని అమెరికా అంగీకరించుటలేదు కనుక వికీసోర్స్ సర్వర్ అమెరికాలో వున్నందున, ఇది అమెరికా కు అంగీకారం కాకపోవచ్చు. అమెరికాకు సరిపోయే రూపానికి, {{PD-1996}}చూసి వాడండి.