ఆంధ్రుల చరిత్రము - మూడవ భాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాఠ్యీకరణకు సహకరించండి: పాఠ్యము టైపుచేయండి లేక పాఠ్యీకరణదోషాలు సరిదిద్దండి. మరిన్ని వివరాలు


M. R. Ry. Qngple Venkatarangayya -Pantulu Garu, B.A., B;L. High Court "Vakil, Nellore writes :-

"మీ విమర్శనావిస్తృతము ,,,, కడుశ్లాఘనీయములుగ నున్నవి"

---

The Honourahle Rao Bahadur B NSarma GaruB, A, B. L President of the First Andhra Conference, writes:-

".....Bodies' such as the Vignana Chendrika Mandali have been rendering to the cause of Telugu Literature by the publication of such highly useful works as the Andhrulacharitram by Mr. -Chilukuri Virabhadra Rao evincing original, research and- -great ability make one feel that there is a general-' upheavel of society and that sign -of the renaissance of the Andhra Literature -are clearly visible on the horizon"

---
-

M. R, Ry, K, V. Lakshmana Rao Pantulu garu A,, the- Editor, Vignana 'Chendrika and. the Telugu Encyclopaedia writes:-

"He is 'perhaps the First Telugu Scholar who has attempted a translation of eminent English Authors. His History of the Andhras is a unique

...

పూర్తివిషయసూచిక[మార్చు]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

ఇవీచూడండి[మార్చు]

ఆంధ్రుల చరిత్రము - రెండవ భాగముThis work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928.


The author died in 1939, so this work is also in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 80 years or less. This work may also be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.