ధ్రువోపాఖ్యానము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

ధ్రువోపాఖ్యానము

బమ్మెర పోతనామాత్య కవీంద్ర ప్రణీతము.

టీకాతాత్పర్యసహితము

పండితులచే పరిష్కరింపబడినది.


ప్రకాశకులు.

ఆర్య పుస్తకాలయము.

రాజమహేంద్రవరము.

1928

సర్వస్వామ్యసంకలితము.

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.