గోలకొండ కవుల సంచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గోలకొండ కవుల సంచిక


సంపాదకుడు

సురవరము ప్రతాపరెడ్డి. బి.ఏ., బి.ఎల్.,


ప్రకాశకులు :

గోలకొండ పత్రికా కార్యాలయము

హైద్రాబాదు - దక్కన్


శా. శ. 1856

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కులకు కాలదోషం పట్టడం వలన ఇప్పుడిది సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg