మనుచరిత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


అల్లసాని పెద్దన రచించిన మనుచరిత్ర 16వ శతాబ్దంలో రచించబడినది.

  1. ప్రథమాశ్వాసము
  2. ద్వితీయాశ్వాసము