దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీరస్తు

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః


దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా

(సచిత్ర ఆంధ్ర వివరణాది విభూషితా)

మూలము:

ఉ.వే. శ్రీమాన్ కిడాంబి గోపాల కృష్ణమాచార్య స్వామి

ఆంధ్ర వివరణము:

{{{1}}}

ప్రకాశకులు:

ఉభయ వేదాంత సభ

పెంటపాడు-534 166 (A.P)

విషయసూచిక[మార్చు]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]