అంటువ్యాధులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

4

అంటువ్యాధులు

(వాని వ్యాపకము, నివారించు పద్ధతులు.)


ఇది.

'జీవశాస్త్రము ', ' కలరా', 'చలిజ్వరము ' మున్నగు గ్రంథముల

రచించినవారును, ' ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వ ' మండలి ప్రకృతి

శాస్త్ర విభాగమునకు సంపాదకులులు, శస్త్రశాస్త్ర

విద్యశాస్త్ర విశారదులును అగు


డాక్టరు. ఆచంట లక్ష్మీపతి, బి.ఏ., ఎం.బి., సి.ఎం., గారిచే

రచియింపబడినది.రెండవ కూర్పు.


సర్వస్వామ్యసంకలితము వెల 0-12-0

విషయ సూచిక[మార్చు]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]


This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1923.


The author died in 1962, so this work is also in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 50 years or less. This work may also be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.