చలిజ్వరము

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

చలిజ్వరము

(ఇది వ్యాపించువిధము, దీనిని నివారించు పద్ధతులు, చికిత్స)


ఇది

' జీవశాస్త్రము ' ' కలరా ' అంటువ్యాధులు ' మున్నగు గ్రంథముల

రచించినవారును, ' ఆంధ్రవిజ్ఞాన సర్వస్వ ' మందలి ప్రకృతి

శాస్త్రభాగమునకు సంపాదకులును శస్త్రశాస్త్ర

వైద్యశాస్త్ర విశారదులును నగు


డాక్టరు. ఆచంట లక్ష్మీపతి, బి. ఏ. ఎం. బి, సి. ఎం.

గారిచే రచింపబడినది.


రెండవ కూర్పు.


చెన్నపట్టణము

ఇండియా ప్రింటింగు వర్క్సు ముద్రాక్షరశాల

1915

సర్వస్వామ్య సంకలితము

వెల 0-7-0

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in the United States because it was in the public domain in its home country as of 1 January 2013, and was never published in the US prior to that date. This work may still be copyrighted in other countries.

 
"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=చలిజ్వరము&oldid=123929" నుండి వెలికితీశారు