చలిజ్వరము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చలిజ్వరము

(ఇది వ్యాపించువిధము, దీనిని నివారించు పద్ధతులు, చికిత్స)ఇది

' జీవశాస్త్రము ' ' కలరా ' అంటువ్యాధులు ' మున్నగు గ్రంథముల

రచించినవారును, ' ఆంధ్రవిజ్ఞాన సర్వస్వ ' మందలి ప్రకృతి

శాస్త్రభాగమునకు సంపాదకులును శస్త్రశాస్త్ర

వైద్యశాస్త్ర విశారదులును నగు

డాక్టరు. ఆచంట లక్ష్మీపతి, బి. ఏ. ఎం. బి, సి. ఎం.

గారిచే రచింపబడినది.


రెండవ కూర్పు.చెన్నపట్టణము

ఇండియా ప్రింటింగు వర్క్సు ముద్రాక్షరశాల

1915

సర్వస్వామ్య సంకలితము

వెల 0-7-0

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

ఈ కృతి భారతీయ డిజిటల్ లైబ్రరీ ద్వారా సార్వజనీయం చేయబడింది. ఈ కృతికి ఇతర దేశాల లో నకలు హక్కులు ఉండవచ్చు.

 
"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=చలిజ్వరము&oldid=213775" నుండి వెలికితీశారు