సర్వదర్శన సంగ్రహం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్వదర్శన సంగ్రహం మాధవాచార్య విద్యారణ్యునిచే రచించబడిన నాస్తికవాద గ్రంథం. చార్వాకం, బృహస్పతి సూత్రాల నుండి ఇది గ్రహించబడినది.

 1. చార్వాక దర్శనం
 2. బౌద్ధ దర్శనం
 3. ఆర్హత దర్శనం
 4. రామానుజ దర్శనం
 5. పూర్ణప్రజ్ఞ దర్శనం
 6. నకులీశ పాశుపతదర్శనం
 7. శైవ దర్శనం
 8. ప్రత్యభీజ్ఞ దర్శనం
 9. రసేశ్వర దర్శనం
 10. ఔలూక్య దర్శనం
 11. అక్షపాద దర్శనం
 12. జైమినీయ దర్శనం
 13. పాణిని దర్శనం
 14. సాంఖ్య దర్శనం
 15. పాతంజల దర్శనం

మూలాలు[మార్చు]