గీతా పరిచయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Geetha parichayam Total Book.pdf

Jyothishya shastramu.pdf

గీతా పరిచయము


అర్ధ శతాధిక గ్రంథకర్త, ఇందూ (హిందూ) ధర్మప్రదాత,

సంచలనాత్మక రచయిత, త్రైత సిద్ధాంత ఆదికర్త

శ్రీశ్రీశ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరులు

Matamu-Pathamu.pdf

ఇందూ జ్ఞానవేదిక

(Regd.No. : 168/2004)

త్రైత శకము-35

తృతీయ ముద్రణ : సం|| 2013

ప్రతులు : 1000 వెల : 40/

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license, which allows free use, distribution, and creation of derivatives, so long as the license is unchanged and clearly noted, and the original author is attributed.