కళాపూర్ణోదయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఇది పింగళి సూరన 16వ శతాబ్దంలో రచించిన విశిష్టమైన రచన.

  1. సిద్ధుడి ప్రవేశం
  2. మణికంధరుడి తపోభంగం
  3. రంభా గర్వభంగం
  4. సుగాత్రీశాలీనులు
  5. అలఘువ్రతుడు
  6. బ్రహ్మలోకం
  7. శల్యాసురుడు
  8. మణిహారం

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.