యోగాసనములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యోగాసనములు

యోగవిద్య

Yogasanamulu.djvu

గ్రంథకర్త :

లంక సూర్యనారాయణ

నవరత్న బుక్ సెంటర్

కారల్ మార్క్స్ రోడ్, విజయవాడ-2

విషయసూచిక[మార్చు]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in the United States because it was in the public domain in its home country as of 1 January 2013, and was never published in the US prior to that date. This work may still be copyrighted in other countries.