ఆకాశవాణి మాసపత్రిక/సంపుటము 1/సెప్టెంబరు 1912

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

==AKASAVANI.==

A MONTHLY MAGAZINE.[మార్చు]

EDITORS[మార్చు]

A. BAPIRAZU.[మార్చు]

AND[మార్చు]

S. SATYANARAYANA MURTY.[మార్చు]

Vol. 1. SEPTEMBER No. 1.[మార్చు]

"జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపిగరీయసి."

విషయసూచిక[మార్చు]

1. గవర్నమెంటు జిరాయితీలు & రిమిషన్.

2. మానవ జీవితము.

3. కవిత.

4. చంద్రసేన విజయము. (చక్కని కథ)

5. రాజపుత్ర విజయము. (నాటకము)

6. మయూర సింహాసనము. (నవల)

7. ద్రౌపది.

8. న్యాయవాది విలాసము (ప్రహసనము)

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.