భారతి మాసపత్రిక/సంపుటము 3/ఆగష్టు 1926

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


చెన్నపట్టణము ఆగష్టు ౧౯౨౬


సంపుటము 3 అక్షయ సంవత్సరము శ్రావణమాసము సంఖ్య 8


ఆతిథ్యము

కొమండూరు కృష్ణమాచార్యులు గారు (సాహితీసమితి)

శ్రీమంతమగు చోళ సీమకంతకును .. లక్ష్మీసమాఖ్యచే రాజిల్లుభామ

పదునెమ్మిదేడుల ప్రాయంపులేమ ... కరతలామలకంబుగా గ్రహియించె

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2023, prior to 1 January 1963) after the death of the author.