బాల వ్యాకరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

శ్రీహయగ్రీవాయనమః


బాల వ్యాకరణము


పరవస్తు - చిన్నయసూరి ప్రణీతము.

ఇది

పరవస్తు - అలమేలమ్మగారి చేత

ముద్రింపింపబడి ప్రకటింపబడియె.


MADRAS:

PRINTED AT THE EMPRESS OF INDIA PRESS:

1911


All Rights Reserved.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

 

బాల వ్యాకరణము ను w:పరవస్తు చిన్నయ సూరి (1809 - 1861) రచించెను.

  1. పీఠిక
  2. సంజ్ఙా పరిచ్ఛేదము
  3. సంధి పరిచ్ఛేదము
  4. తత్సమ పరిచ్ఛేదము
  5. ఆచ్ఛిక పరిచ్ఛేదము
  6. కారక పరిచ్ఛేదము
  7. సమాస పరిచ్ఛేదము
  8. ప్రకీర్ణక పరిచ్ఛేదము

మూలప్రతి[మార్చు]