సమాచార హక్కు చట్టం, 2005

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchసమాచార హక్కు చట్టం, 2005


[[వర్గం:]]==పూర్తి విషయసూచిక==


విషయసూచిక

క్రమ సంఖ్య విషయము పేజీ నెం.
1. ఛాప్టర్ I
ప్రాథమిక అంశాలు
1
2. ఛాప్టర్ II
సమాచార హక్కు అధికార యంత్రాంగాల విధులు
3
3. ఛాప్టర్ III
కేంద్ర సమాచార కమిషన్
10
4. ఛాప్టర్ IV
రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్
12
5. ఛాప్టర్ V
సమాచార కమిషన్ల అధికారాలు, విధులు, అప్పీలు, జరిమానాలు
15
6. ఛాప్టర్ VI
ఇతరత్రా నిబంధనలు
18
-- మొదటి షెడ్యూల్ 22
-- రెండో షెడ్యూల్ 22


This work is available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

The person or the organisation responsible for this work, associated with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.