సమాచార హక్కు చట్టం, 2005/మొదటి షెడ్యూల్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మొదటి షెడ్యూలు

(సెక్షన్ 13 లోని సబ్ సెక్షన్ (3) చూడండి)

ప్రధాన సమాచార కమిషనర్, సమాచార కమిషనర్, రాష్ట్ర ప్రధాన సమాచార కమిషనర్, రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ స్వీకరించాల్సినపదవీ ప్రమాణం.

ప్రధాన సమాచార కమిషనర్/సమాచార కమిషనర్/రాష్ట్ర ప్రధాన సమాచార కమిషనర్/రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ గా నియమితులైన......అనే నేను దేవుని ఎదుట ప్రమాణం చేసి,చట్ట ప్రకారం ఏర్పాటయిన భారత రాజ్యాంగానికి నిజమైన విశ్వాసం, భక్తి శ్రద్ధలతో కట్టుబడి ఉంటానని, భారత సార్వభౌమాధికారం, సమగ్రతను పరిరక్షిస్తానని, నాకు సాధ్యమైనంతవరకు విచక్షణతో, విజ్ఞానంతో, విశ్వాసంగా భయ, పక్షపాత, దురభిప్రాయరహితంగాపదవీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను.