కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కందుకూరి వీరేశలింగకృత గ్రంథములు.

నాలుగవ సంపుటము

( వచన ప్రబంధము : పద్యకావ్యములు )


ప్రకాశకులు :

హితకారిణీ సమాజము,

రాజమండ్రి.

వెల రు. 6-0-0

విషయసూచిక[మార్చు]

విషయసూచిక

1.రాజశేఖర చరిత్రము

2.సత్యరాజా పూర్వదేశయాత్రలు

ప్రథమభాగం-ఆడుమళయాళం

3.సత్యరాజా పూర్వదేశయాత్రలు

ద్వితీయభాగం-లంకాద్వీపం

4.శుద్ధాంధ్రనిరోష్ఠ్యనిర్వచననైషధము

5.రసికజనమనోరంజనము

6.శుద్ధాంధ్రభారతసంగ్రహము

7.శుద్ధాంధ్రోత్తరరామాయణము

8.అభాగ్యోపాఖ్యానము

9.పథికవిలాసము

10.జాన్ గిల్పిన్

11.నీతిదీపిక

12.సరస్వతీ నారద విలాపము

13.స్త్రీ పునర్వివాహసభా నాటకము

14.కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్సు

15.స్త్రీ విద్య

16.చెన్నపురి బ్రహ్మోపాసనామందిర ప్రతిష్ఠాపనము

17.శ్రీ విక్టోరియా జూబిలీ నవరత్నములు

18.కులాచారసంస్కారపూర్వనాగరిక పంచరత్నములు

19.దైవప్రార్థన

20.హితబోధ