శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ తెలుగు కీర్తనలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గణపతి కీర్తనలు[మార్చు]

 1. గణపతి దేవుడు మాకు కదలక యెదలో కలడండి
 2. మమ్మేలు మాతండ్రి గణనాథా
 3. మొదమొదలు వందనము గణపయ్యా
 4. ప్రణవ స్వరూపం ఫణిరాజ భూషం
 5. పాహి పాహి గజానన
 6. బాలక ప్రియనే బాల గణపతి
 7. జయ జయ గణపతి మంరళకారిన్
 8. వినాయకా వినాయకా విఘ్న వినాశక వినాయకా

దేవీ కీర్తనలు[మార్చు]

 1. అమ్మను కొలిచిన దక్కని దేమిటి
 2. అమ్మ నిన్ను కొలిచితే అంతరంగమందున
 3. అమ్మా అమ్మా రమ్మా రమ్మా కాపాడ
 4. ఓ జననీ నీ పదమేనా శిరసునను
 5. అంబ కన్న అధికులెవరు లోకమందున
 6. గౌరి గౌరి గౌరి గౌరి గురురూపిణి మేరుచక్ర శిఖరబిందు మధ్యవాసిని
 7. జయలక్ష్మి తల్లీ జనని మహామాయె
 8. జ్వాలలందున జన్మమెత్తిన మంచుకూతురా మా మంచి చూడవా
 9. తల్లీ గిరిజా తరగని కరుణా హరునే గెలిచే జాణా
 10. త్రినయన తరుణీ త్రిభువన జననీ
 11. దేవీ విరాడ్రూప వైనట్టి నీకు ప్రకృతి సర్వంబు ముస్తాబు చేయు
 12. నిను ధ్యానించెద నోయమ్మా నను కాపాడుము మాయమ్మా
 13. నీదు పదయుగమే శరణమని నేను తలచెద దేవీ గౌరీ
 14. నీవు తల్లీ పరాశక్తీ
 15. నీవు దుర్గివి నీవు లక్ష్మివి
 16. పలుకించవమ్మా శ్రీలక్ష్మి కోడలా
 17. పిలిచెద నిను మది తల్లీ తల్లీ
 18. మధుర మధుర మధుర మధుర మీనాక్షి
 19. శ్రీ లక్ష్మి మా లక్ష్మి జయ జయ లక్ష్మి

దత్తాత్రేయ(గురు) కీర్తనలు[మార్చు]

 1. అత్రికి మొలచిన చిరు విత్తా
 2. ఇదిగిదిగో దత్త గంగ
 3. ఇలలో కలలో గురువర పదమే స్థిరమై వరమై వెలుంగనీ
 4. గణగణ మ్రోగెడు గుండెల గంటల రవళుల సాగెడు శ్రీకారా
 5. జ్యోతి వెలిగింది
 6. దత్తా దత్తా అనుకుందాం ఆనందంతో ఎగిరేద్దాం
 7. దండాలు పెట్టేది మనవంతు దీవెనలు ఇచ్చేది నీ వంతు
 8. దత్తా దత్తా దత్త దీపం గుండె అనెడి గూటి లోన వెలుగు దీపం
 9. దత్త మన తల్లి తండ్రి
 10. నా తల్లి దత్త నా తండ్రి దత్త
 11. దత్తమాశ్రయే సద్గురుత్తమం
 12. అకళంక చరిత
 13. నమామి దత్త సద్గురుం కృపామృతైక సాగరం
 14. దత్త దత్త దత్త దత్త సద్గురో
 15. భజ భజ దత్తం
 16. గురూత్తమా దత్త గురూత్తమా జయోస్తు దత్త గురూత్తమా
 17. దత్త దత్త దత్త దత్త దత్తజై->కాగడా హారతి-సోమవారం
 18. నమో దత్త నమో దత్త->కాగడా హారతి-మంగళవారం
 19. భజ భజ దత్తం భజ భజ దత్తం->కాగడా హారతి-బుధవారం
 20. గురు చరణం నమత ముదా->కాగడా హారతి-గురువారం
 21. మంత్ర ప్రమాణం మంత్రైక వేద్యం->కాగడా హారత-శుక్రవారం
 22. పాలయ మామిహ సద్గురు దత్త->కాగడా హారత-శనివారం
 23. శ్రీ దత్త దేవం శిరసా నమామి->కాగడా హారతి-ఆదివారం
 24. దత్త దేవ దత్త దేవ దత్త దేవ పాహిమాం
 25. జయ గురు దత్త జయ గురు దత్త (మానసంబె నీ మందిరమ్మురా)

ఉగాది కీర్తనలు[మార్చు]

 1. యుగయుగాలు గడిచినా
 2. ఉగాది పండుగ అనాదిచారము
 3. యుగ యుగ యుగ యుగ యుగమ్ములు సాగిపోతుంది
 4. వచ్చిందొచ్చిందొచ్చింది ఉగాది రానే వచ్చింది
 5. ఉగాది గాదిది బాలా యుగయుగాల ముదుసలి హేలా
 6. ఓ కొత్తా ఓ పాతా ఉగాదీ రా శ్రీ మీరా
 7. స్వాగతం స్వాగతం ఓ స్వభానూ రావయా చల్లగా శాంతిగానూ
 8. కూసిన కూతే కూసే కోకిల బాలా నీవే నటవే మెరిసే ఉగాది హేలా
 9. స్వాగతం స్వాగతం ఓ ఉగాది స్వాగతం
 10. స్వాగతమో స్వాగతమో ఓ పార్థివా

శివ కీర్తనలు[మార్చు]

 1. ఉన్నది ఒకడే శివుడేగా
 2. ఇది శివరాత్రి శివగురు రాత్రి
 3. ఓ కాళహస్తి ఈశ్వరుడా
 4. కలుములు నీవి శివా శివా
 5. గొప్పలుగ నీ కథలు
 6. జన్మే ఒక రాత్రి
 7. తత్పురుషాకార శివా
 8. బిరాన వచ్చెను శివుడు తరలి
 9. వెలుగులే లింగమై వెలుగు దేవా
 10. శంకరుడా శంకరుడా ఓ శంభో
 11. శంభు లింగమా అంబా సాంగమా
 12. శంభో శంకరా భక్తకింకరా

ఇతర దేవతా కీర్తనలు[మార్చు]

 1. ఆంజనేయ ఆంజనేయ భక్తి గేయా ఎంతవాడ నేను నీ స్తుతిని చేయా
 2. ఆంజనేయా రక్షించు కోరిన కోరిక ప్రసాదించు
 3. అయ్యప్పా అయ్యప్పా ఇదిగో ఇది నీ వరసప్పా
 4. అయ్యప్ప స్వామికి జేజేలు
 5. ఈషపథీష జగన్నివాస జగధుద్దార నమశివాయ
 6. సప్థస్వరూడమ్ నక్షథ్రప్రమనమ్ జ్యొథికిరనమ్ భాస్కరయ
 7. కాలం సర్వం చక్రాబ్రమణం