కలుములు నీవి శివా శివా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ తెలుగు కీర్తనలు


కలుములు నీవి శివా శివా 
కులుకులు నావి శివా శివా 

గొణిగెదవు నీవేదో-గుసగుసగా ఎదపొదలో
చిలుకవలె అదె పలికి-వెలిగెదను ఘనకవిగా

గుండియలో కోయిలవై-కూసెదవే నువు కొసరి
నిను రెట్టించెడి తెగువే-నవరాగాలయి సాగె

హంసవలె ఉల్లమున-అంచులలో వాలెదవు
అదిగని నా అల్లరులే-నాట్యములై చెల్లునులే

నీ పేరే నాడులలో-ఉరవడి సుడులెత్తు
ఆ సుడులే చక్రములై-యోగముగానాకందు

నీ సిరులు నీ విభుత-నావని నే కులికెదను
నీ కృప కల్గిన నేనే-సచిదానందము కానా