ప్రణవ స్వరూపం ఫణిరాజ భూషం

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

పల్లవి:
ప్రణవ స్వరూపం ఫణిరాజ భూషం
అణిమాది సిధ్దిప్రద శ్రీ విఘ్నరాజం

చరణం:
గణరాజ యోగిగణ వంద్యపాదం
ప్రణమామి గిరిజా శివనంద నందనం
        
గణరాజ యోగిగణ వంద్యపాదం
ప్రణమామి గిరిజా శ్రీ సచ్చిదానందం