అన్నమయ్య పాటలు ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "ర" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. రంగ రంగ
 2. రమ్మనగా దనతో
 3. రమ్మనవే ఇకను
 4. రసికుడ తిరుపతి
 5. రాజీవ నేత్రాయ
 6. రాధామాధవరతిచరితమితి
 7. రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు
 8. రామ దశరథరామ
 9. రామభద్ర రఘువీర
 10. రామ మిందీవర
 11. రామ రామచంద్ర
 12. రామ రామ రామకృష్ణ
 13. రామా దయాపరసీమా అయోధ్యపుర
 14. రాము డిదే లోకాభిరాము
 15. రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు
 16. రాముడు రాఘవుడు
 17. రాముడు లోకాభిరాముడందరికి
 18. రాముడు లోకాభిరాముడు త్రైలోక్య
 19. రారా చిన్నన్నా
 20. రావే కోడల
 21. రూకలై మాడలై
 22. రెండుమూలికలు


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |