రూకలై మాడలై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రూకలై మాడలై (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రూకలై మాడలై రువ్వలై తిరిగీని | దాకొని వున్నచోట దానుండ దదివో ||

చ|| వొకరి రాజుజేసు నొకరి బంటుగ జేసు | వొకరి కన్నెకల వేరొకరికి నమ్మించు |
వొకచోటనున్నధాన్య మొకచోట వేయించు | ప్రకటించి కనకమే భ్రమయించీ జగము ||

చ|| కొందరిజాళెలు నిండు కొందరికి సొమ్ములవు | కొందరి పుణ్యులజేసు గొందరి పాపులజేసు |
కొందరికొందరిలోన కొట్లాట వెట్టించు | పందెమాడినటువలె బచరించు పసిడీ ||

చ|| నిగనిగమనుచుండు నిక్షేపమై యుండు | తగిలి శ్రీవేంకటేశుతరుణియై తా నుండు |
తెగనిమాయై యుండు దిక్కు దెసయై యుండు | నగుతా మాపాల నుండి నటియించు బసిడీ ||


rUkalai mADalai (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rUkalai mADalai ruvvalai tirigIni | dAkoni vunnacOTa dAnuMDa dadivO ||

ca|| vokari rAjujEsu nokari baMTuga jEsu | vokari kannekala vErokariki nammiMcu |
vokacOTanunnadhAnya mokacOTa vEyiMcu | prakaTiMci kanakamE BramayiMcI jagamu ||

ca|| koMdarijALelu niMDu koMdariki sommulavu | koMdari puNyulajEsu goMdari pApulajEsu |
koMdarikoMdarilOna koTlATa veTTiMcu | paMdemADinaTuvale bacariMcu pasiDI ||

ca|| niganigamanucuMDu nikShEpamai yuMDu | tagili SrIvEMkaTESutaruNiyai tA nuMDu |
teganimAyai yuMDu dikku desayai yuMDu | nagutA mApAla nuMDi naTiyiMcu basiDI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Rookalai-Maadalai-Ruvvalaihttp://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/03/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_6007.htmlఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |