అన్నమయ్య పాటలు ఈ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నమయ్య పాటలు, "ఈ" అక్షరంతో మొదలవునవి[మార్చు]

మిగిలిన పాటల కోసం ఈ పేజి చివర ఉన్న లింకులు చూడండి

 1. ఈకెకు నీకు దగు
 2. ఈ జీవునకు నేది
 3. ఈడగుపెండ్లి ఇద్దరి
 4. ఈడ నుండె నిందాకా నింటిముంగిట
 5. ఈడేర వలచితే
 6. ఈతగవే నాకు నీకు నెంచి చూచితే
 7. ఈతడఖిలంబునకు
 8. ఈతడే ముక్తి దోవ
 9. ఈతడే రఘురాముడీతడేకాంగవీరుడు
 10. ఈతని గొలిచితేనే యిన్ని గొలలును దీరు
 11. ఈతని మహిమలు
 12. ఈదిగాక సౌభాగ్యమిదిగాక
 13. ఈదేహ వికారమునకు నేదియు
 14. ఈ పాదమే కదా
 15. ఈపెకు నితడు
 16. ఈభవమునకు జూడ
 17. ఈ మాట విని నిన్ను నిందుకే నవ్వితి నేను
 18. ఈరూపమై వున్నాడు
 19. ఈ విశ్వాసంబు
 20. ఈసుర లీమును
 21. ఈహీ శ్రీహరిగంటే యింత లేదుగా వట్టి


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |