ఈడగుపెండ్లి ఇద్దరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈడగుపెండ్లి ఇద్దరి(రాగం: ) (తాళం : )

ఈడగుపెండ్లి ఇద్దరి చేసేము
చేడెలాల ఇది చెప్పరుగా ||

పచ్చికబయళ్ళ పడతి ఆడగ
ముచ్చట కృష్ణుడు మోహించి
వెచ్చపు పూదండ వేసి వచ్చెనట
గచ్చుల నాతని కానరుగ ||

మ్త్తెపు ముంగిట ముదిత నడువగ
ఉత్తముడే చెలి వురమునను
చిత్తరవు వ్రాసి చెలగివచ్చె నొక
జొత్తుమాని ఇటు జూపరుగా ||

కొత్తచవికెలో కొమ్మనిలిచితే
పొత్తున తలబాలు వోసెనట
ఇత్తల శ్రీవేంకటేశుడు నవ్వుచు
హత్తి సతిగూడె నని పాడరుగా ||


IDagupeMDli iddari (Raagam: ) (Taalam: )

IDagupeMDli iddari cEsEmu
cEDelAla idi cepparugA

paccikabayaLLa paDati ADaga
muccaTa kRuShNuDu mOhiMci
veccapu pUdaMDa vEsi vaccenaTa
gaccula nAtani kAnaruga

mttepu muMgiTa mudita naDuvaga
uttamuDE celi vuramunanu
cittaravu vrAsi celagivacce noka
jottumAni iTu jUparugA

kottacavikelO kommanilicitE
pottuna talabAlu vOsenaTa
ittala SrIvEMkaTESuDu navvucu
hatti satigUDe nani pADarugA


బయటి లింకులు[మార్చు]

Eedagu-Pendli---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |