ఈతని మహిమలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈతని మహిమలు(రాగం: ) (తాళం : )

ఈతని మహిమలు ఎంతని చెప్పెద
చేతుల మ్రొక్కెద చెలగుచు నేను ||

శ్రీ నరసింహుడు చిన్మయ మూరితి
నానా విధకర నఖరుడు
దానవ దైత్య విదారుడు విష్ణుడు
తానకమగు మా దైవంబితడు ||

అహోబలేశుడు ఆదిమపురుషుడు
బహు దేవతాసార్వ భౌముడు
సహజానందుడు సర్వరక్షకుడు
ఇహపరము లొసగు యేలిక యితడు ||

కేవలుడగు సుగ్రీవనృసింహుడు
భావించ సుజన పాలకుడితడు
శ్రీవేంకటేశుడు చిత్తజ జనకుడు
వేవేలకు వేల్పు ఇతడు ||


Itani mahimalu (Raagam: ) (Taalam: )

Itani mahimalu eMtani ceppeda
cEtula mrokkeda celagucu nEnu

SrI narasiMhuDu cinmaya mUriti
nAnA vidhakara naKaruDu
dAnava daitya vidAruDu viShNuDu
tAnakamagu mA daivaMbitaDu

ahObalESuDu AdimapuruShuDu
bahu dEvatAsArva BaumuDu
sahajAnaMduDu sarvarakShakuDu
ihaparamu losagu yElika yitaDu

kEvaluDagu sugrIvanRusiMhuDu
BAviMca sujana pAlakuDitaDu
SrIvEMkaTESuDu cittaja janakuDu
vEvElaku vElpu itaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |